I läget med egen bild kan du välja en suddig bakgrund eller en av de tre bakgrundsbilderna. Du kan ändra bakgrunden innan eller när du redan befinner dig i samtal eller i möte.

Om du vill aktivera videobakgrunder går du till Inställningar , väljer Videobakgrunder och slår på bakgrunder.


Det kan hända att oskärpan inte täcker bakgrunden helt och eventuell känslig information kan visas för andra i videomötet.

1

Tryck på ikonen för Egen bild.

2

Tryck på egen bild för att öppna bakgrundsalternativen. Välj suddig bakgrund eller bakgrundsbild.

3

Tryck på skärmen utanför kontrollerna när du är klar.

Stäng din egen bild genom att trycka på ikonen för egen bild igen.