När en enhet har schemalagts för ett möte får du en uppmaning från Webex Assistant att ansluta till mötet 30 sekunder innan mötet börjar. Uppmaningen visas i 5 minuter efter mötets schemalagda start.

När Webex Assistant har aktiverats i din organisation, är proaktiv anslutning som standard för alla enheter som stöds.

1

Gå från hemskärmen för Touch-10 till enhetsnamnet och till Inställningar.

2

Under Advanced Settings ska du knacka på Webex Assistant. Växla sedan proaktiv anslutning på och av.