När en enhet har schemalagts för ett möte får du en uppmaning från Webex-assistenten att ansluta till mötet 30 sekunder innan mötet börjar. Uppmaningen visas i 5 minuter efter mötets schemalagda start.

När Webex-assistenten har aktiverats i din organisation, är proaktiv anslutning som standard för alla enheter som stöds.

1

Gå från hemskärmen för Touch-10 till enhetsnamnet och till Inställningar.

2

Under Avancerade inställningar ska du knacka på Webex-assistenten. Växla sedan proaktiv anslutning på och av.