1

Från utrymmet klickar du på dela skärm.

2

Om du delar innehåll med video eller ljud bör du kontrol lera följande alternativ:

  • Dela dator ljud— den andra personen hör ljudet på sin dator.

  • Optimera för video– videon spelas upp mycket mer smidigt eftersom innehållet visas med upp till 30 bild rutor per sekund (FPS) med en upplösning på 720p. Om du t. ex. delar en video ökas bild hastigheten och detta minskar fördröjningen.

3

Välj skärmen eller programmet som ska delas.

4

När du är klar klickar du på sluta dela.

1

Från utrymmet klickar du på dela skärm.

2

Om du delar innehåll med video eller ljud bör du kontrol lera följande alternativ:

  • Dela dator ljud— den andra personen hör ljudet på sin dator.

    Webex Teams behöver ett tillägg för att dela din dators ljud. Om du inte har det här tillägget Webex Teams hämtar du det automatiskt när du klickar på dela dator ljud. Du måste ha administratörs behörighet på din dator för att installera tillägget.

  • Optimera för video– videon spelas upp mycket mer smidigt eftersom innehållet visas med upp till 30 bild rutor per sekund (FPS) med en upplösning på 720p. Om du t. ex. delar en video ökas bild hastigheten och detta minskar fördröjningen.

3

Välj skärmen eller programmet som ska delas.

4

När du är klar klickar du på sluta dela.