1

Från utrymmet klickar du på skärm delning.

2

Om du delar innehåll med video eller ljud bör du kontrol lera följande alternativ:

  • Dela dator ljud– den andra personen hör ljudet på sin dator.

  • Optimera för video– videon spelas upp mycket mer smidigt eftersom innehållet visas i upp till 30 bild rutor per sekund (FPS) med en upplösning på 720p. Om du t. ex. delar en video, ökas bild hastigheten och det minskar eventuella fördröjningar.

3

Välj skärmen eller programmet som du vill dela.

4

När du är klar klickar du på Avbryt delning.

1

Från utrymmet klickar du på skärm delning.

2

Om du delar innehåll med video eller ljud bör du kontrol lera följande alternativ:

  • Dela dator ljud– den andra personen hör ljudet på sin dator.

    Webex Teams behöver ett tillägg för att dela ditt dator ljud. Om du inte har till gång till det här fil formatet hämtar Webex Teams automatiskt det när du klickar på dela dator ljud. Du måste ha administratörs behörighet på din dator för att installera tillägget.

  • Optimera för video– videon spelas upp mycket mer smidigt eftersom innehållet visas i upp till 30 bild rutor per sekund (FPS) med en upplösning på 720p. Om du t. ex. delar en video, ökas bild hastigheten och det minskar eventuella fördröjningar.

3

Välj skärmen eller programmet som du vill dela.

4

När du är klar klickar du på Avbryt delning.