I den här artikeln beskrivs funktionen whiteboard på delade enheter.

Med appen Webex Teams kan du spara dina whiteboardtavlor till Webex Teams-utrymmet och dela dem med andra deltagare. Du kan också skicka dina whiteboardtavlor via e-post om du vill samarbeta med personer inom och utanför företaget.

Skapa en whiteboard

1

Tryck på Whiteboard-ikonen på startsidan.


Om du inte redan har skapat en whiteboardtavla under sessionen öppnas en ny whiteboardtavla.

Om du redan har skapat en eller flera whiteboardtavlor under sessionen öppnas den senaste whiteboardtavlan. Tryck på för att öppna en ny whiteboardtavla.

2

Rita på whiteboardtavlan med fingrarna eller med en penna. Välj mellan olika färger och ta bort linjer med radergummit. Tryck på för att gå tillbaka ett steg. Du kan ångra vad du just tog bort med knappen Ångra. Tryck på och sedan på . Du kan göra om de steg som du har ångrat under den aktuella whiteboardsessionen. Tryck på för att skapa en minneslapp.


 

Om du vill ändra pennans storlek trycker du på pennikonen för att öppna alternativen . Tryck för att välja den linjetjocklek du vill använda.

Om du vill zooma in och ut i bilden drar du ihop eller i sär bilden på enhetens touchscreen. Du kan zooma in upp till 3x. När bilden är inzoomad kan du flytta runt whiteboardtavlan genom att trycka med två fingrar och dra i den riktning du vill flytta bilden.

Whiteboardtavlan har en oändlig arbetsyta där du kan rita och skriva utan att utrymmet tar slut. Dra helt enkelt med två fingrar i valfri riktning.Om du vill rensa whiteboardtavlan trycker du två gånger på ikonen för radergummit och trycker sedan på .

3

Tryck på krysset längst upp till höger när du vill lämna whiteboardtavlan. När du vill avsluta sessionen trycker du på enhetens namn på startsidan och väljer Avsluta session.


Skapa en whiteboard under ett samtal eller ett möte

1

Tryck på under samtalet. Om du inte ser ikonen trycker du på skärmen.

2

När du öppnar en whiteboardtavla i ett samtal börjar du automatiskt dela den whiteboardtavlan med andra i samtalet. Du kan se bilden på deltagaren eller initialerna på enheten som använder whiteboard så att du kan följa vem som ritar.3

När du är klar trycker du på Klart. Din whiteboard delas fortfarande med samtalsdeltagarna. Tryck på för att börja arbeta på din whiteboard igen eller tryck på sluta dela för att sluta dela din whiteboard.

Om du vill spara whiteboardtavlan trycker du på Whiteboard på startsidan när samtalet avslutas. Välj Spara för att spara den i ett Webex Teams-utrymme eller för att skicka den via e-post.

Öppna en befintlig whiteboardtavla

Om du skapar mer än en whiteboardtavla under en session läggs varje ny whiteboardtavla till i listan med whiteboardtavlor. Du kan använda den här skärmen för att öppna whiteboardtavlor som du har skapat i den aktuella sessionen.

1

Tryck på Whiteboard-ikonen på startsidan.


Om en eller flera whiteboardtavlor har skapats under en session visas den senaste whiteboardtavlan.
2

Tryck på för att öppna listan över whiteboardtavlor. Tryck på den whiteboardtavla som du vill öppna.


Ta bort en whiteboardtavla

Du kan ta bort dina whiteboardtavlor när du avslutar din session, men även direkt från whiteboard-skärmen eller från listan över befintliga whiteboardtavlor. De whiteboardtavlor som du skapar lagras här och finns kvar under den aktuella sessionen. När enheten försätts i viloläge tas whiteboard i listan bort automatiskt.

Om du vill behålla whiteboard som du skapar på skrivbordsenheten kan du spara dem i Webex Teams-utrymmet eller skicka dem via e-post.

1

Tryck på Whiteboard-ikonen på startsidan.


Om en eller flera whiteboardtavlor har skapats under en session visas den senaste whiteboardtavlan.

2

Tryck på Knappen Ta bort längst ner till vänster och ta bort.


Alternativt trycker du på för att öppna listan över befintliga whiteboardtavlor. Tryck på Knappen Ta bort och välj vilka whiteboardtavlor som du vill ta bort. Tryck på och bekräfta ditt val i dialogrutan.

Skapa en kopia av whiteboardtavlan

1

Tryck på Whiteboard-ikonen på startsidan.


Om du inte redan har skapat en whiteboardtavla under sessionen öppnas en ny whiteboardtavla.

Om du redan har skapat en eller flera whiteboardtavlor under sessionen öppnas den senaste whiteboardtavlan. Tryck på för att öppna en ny whiteboardtavla.

2

Om du vill skapa en kopia av whiteboardtavlan trycker du på längst ner till vänster. Kopian sparas på Whiteboard-menyn och du kan fortsätta arbeta med den på samma sätt som med andra whiteboardtavlor.