Innan du börjar

Registrera dig för hanteringsprogrammet för mobilappen .

1

Skapa ett Cisco.com-ID om du inte redan har ett:

  1. Gå till registreringswebbplatsen och skapa ett Cisco.com konto.

  2. Klicka på aktiveringslänken i den systemgenererade e-postaktiveringen som du får från Cisco.

Det kan ta upp till 10 minuter innan ditt ID sprids i Cisco.com system.

2

Gå till Ciscos kundanslutningswebbplats och logga in med ditt Cisco.com-ID.

I det här steget läggs ditt ID till i vår administrationsportal så att vi kan ge dig åtkomst till Cisco Mobile Application Management-gruppen.

3

Slutför undersökningen Cisco Mobile Application Management Community Registration Survey .

När undersökningen är färdig får du ett e-postmeddelande inom 72 timmar om att du har åtkomst till communityt.


Du kan använda en hanteringstjänst för mobila enheter för att styra användaråtkomst till appfunktioner som inloggningsmetoder, möteskällor och videoåtkomst. Mer information finns i Använd hantering av mobila enheter för att konfigurera Cisco Webex Meetings