Gäståtkomst är endast tillgänglig för Webex-teammöten som har en webex.com möteslänk. Möten som har en ciscospark.com möteslänk kräver fortfarande att gäster skapar ett konto innan de deltar.

Kontrollera att ditt möte har en webex.com möteslänk:

  • Windows och Mac – I ett utrymme väljer du Schemalägg och sedan Utrymmesmötesinformation .

  • Android – Tryck Mer och tryck på Schemalägg .

  • iOS – Tryck och Mer tryck på Schemalägg .

  • Webb – Välj aktivitetsmenyn , välj Schemalägg och klicka sedan på Skapa manuell inbjudan för att se mötesinformationen.

Gäster kan delta i Webex-teammöten på flera sätt:

  • Gäster kan klicka på möteslänken i skrivbordsappen och delta i mötet genom att ange sitt namn och sin e-postadress.

  • Gäster som deltar i ett möte från en mobil enhet dirigeras till App Store eller Play Store för att hämta Webex-appen.

  • Gäster som använder Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari kan klicka på länken till mötet i e-postmeddelandet, Webex-webbappen öppnas.

  • Gäster som använder en annan webbläsare som klickar på länken till mötet i e-postmeddelandet öppnar Webex-skrivbordsappen om de har den. Om de inte har appen startar appen att installeras.

Gäster väntar i en virtuell möteslobby tills en medlem i utrymmet låter dem komma in i mötet.