Felsökning av Webex för BroadWorks

Felsöka Webex för BroadWorks

Det här dokumentet är avsett för teknik personer hos tjänsteleverantörsorganisationer som stöder sig själva och sina kunder. Vi förväntar oss att du har viss bekanta dig med felsökning i allmänna frågor, läsa loggar och arbeta med prenumeranters ärenden.

Artikeln är indelad i tre huvudavsnitt:

  • Resurser, som är en lista över verktyg, läsa material, loggar och kontakter som du kan behöva.
  • Processer, som beskriver några av de åtgärder du kan utföra vid felsökning av ett kundproblem.
  • Specifika problem , som kategoriserar och listar problem som har varit kända för att inträffa, hur man upptäcker democh hur du potentiellt kan lösa dem.

Ändringshistorik

Datum

Byt

Avsnitt

13 april 2021

Lade till information om Cisco Webex Serviceability Connectior

Felsökningsresurser

8 december 2020

Uppdaterat dokument. Nytt namn Webex Teams Webex (app).

Slutanvändarfelkoder har lagts till

Specifika problem

3 november 2020

Webbvy för tillagda samtalsinställningar

Specifika problem

22 oktober 2020

Nytt dokument introducerat