Krav

Du kan spela in möten lokalt på Skriv bordet om du uppfyller följande krav:

  • Du är värd för ett Cisco Webex möte i ett personligt rum.

  • Du är värd för ett schemalagt Webex-möte.

  • Du är medlem i utrymmet där Webex team-mötet äger rum och du tillhör samma organisation som mötes sponsorn. Utrymmet måste också ha de rätta Mötes funktionerna.


Du måste delta med ljudet på din dator för att mötet ska spelas in lokalt.

Ansvarsfriskrivning

Din administratör kan vilja godkänna en fri skrivnings klausul om att följa rikt linjerna för sekretess och säkerhet innan du kan spela in mötet.

Begränsningar

Inspelningar på din dator lagras endast i MP4-format (WRF-format stöds inte). Whiteboards som delas i ett möte och filer som delas via delnings > fil ingår inte i inspelningar.