Välj och välj sedan den formatering som du vill använda. Du kan lägga till rubriker och listor eller använda fetstil, kursiv stil och understrykning.


 

Du kan även kopiera och klistra in text från andra utrymmen eller program. När du gör det konverteras din ursprungliga textformatering till de RTF-format som finns i Webex Teams. Om din ursprungliga text t. ex. innehåller formatmallar som inte är tillgängliga i Webex Teams, kanske formateringen inte stämmer överens.

Om du vill ha mer kontroll över formateringen klickar du på och markerar markdown aktive rad. Du kan inte använda alla typer av formatering i samma meddelande. Om du växlar till markdown efter att ha använt RTF-format eller kopierar och klistrar in text från andra rum eller program, går du förlorade dessa stilar.

Välj och välj sedan den formatering som du vill använda. Du kan lägga till rubriker eller använda fetstil, kursiv stil och understrykning.

  • Välj för att infoga en länk i ditt meddelande, kopiera och klistra in en URL i fältet länk adress och skriv sedan in den länktext som du vill visa i meddelandet och klicka på Lägg till.

Om du vill ha större kontroll över meddelande formatet klickar du på och markerar markdown aktive rad. Du kan inte använda alla metoder för att formatera meddelanden i samma meddelande. Om du växlar till markdown efter att ha använt RTF-format eller kopierar och klistrar in text från andra rum eller program, går du förlorade dessa stilar.


 

Du kan även kopiera och klistra in text från andra utrymmen eller program. När du gör det konverteras din ursprungliga textformatering till de RTF-format som finns i Webex Teams. Om din ursprungliga text t. ex. innehåller formatmallar som inte är tillgängliga i Webex Teams, kanske formateringen inte stämmer överens.

Använd tangent bords gen vägar för att formatera dina meddelanden.

  • Tryck på CTRL + b för Windows och kommando + B för Mac.

  • För kursiverad text, tryck på CTRL + i för Windows och kommando + I för Mac.

  • För under streck, tryck på Ctrl + u för Windows och kommando + U för Mac.

Om du vill ha mer kontroll över formateringen klickar du på och markerar markdown aktive rad. Du kan använda tangent bords gen vägar och markdown för att formatera ett meddelande, men den inklistrade texten behåller sin ursprungliga formatering.