Klicka på profilbild och gå sedan till Inställningar >Telefontjänster.

Du ser en av följande tjänster här:
  • Du är inloggad (Unified CM)

  • Du är inloggad (Webex Calling)

  • Du är inloggad – dina värdar har tjänsteleverantör.


 

Om du inte ser någon telefontjänstinställning innebär det att din organisation endast är konfigurerad för Webex-samtal.

Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga finns i Alternativ för | Webex-stödda samtal

Klicka på profilbild och gå sedan till Inställningar >Telefontjänster.

Du ser en av följande tjänster här:
  • Du är inloggad (Unified CM)

  • Du är inloggad (Webex Calling)

  • Du är inloggad – dina värdar har tjänsteleverantör.


 

Om du inte ser någon telefontjänstinställning innebär det att din organisation endast är konfigurerad för Webex-samtal.

Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga finns i Alternativ för | Webex-stödda samtal

Tryck på profilbild och gå sedan till Telefontjänster.

Du ser en av följande tjänster här:
  • Du är inloggad (Unified CM)

  • Du är inloggad (Webex Calling)

  • Du är inloggad – dina värdar har tjänsteleverantör.


 

Om du inte ser någon telefontjänstinställning innebär det att din organisation endast är konfigurerad för Webex-samtal.

Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga finns i Alternativ för | Webex-stödda samtal