Klicka på din profilbild och sedan på Inställningar för > telefon tjänst.

Du ser en av följande tjänster här:
  • Du är inloggad (Unified CM)

  • Du är inloggad (Webex Calling)


 

Om du inte ser inställningarna för telefon tjänsten betyder det att din organisation endast är konfigurerad för Webex Teams samtal.

Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga finns i Webex Teams | Samtals alternativ som stöds

Klicka på din profilbild och sedan på inställningar > .

Du ser en av följande tjänster här:
  • Du är inloggad (Unified CM)

  • Du är inloggad (Webex Calling)


 

Om du inte ser inställningarna för telefon tjänsten betyder det att din organisation endast är konfigurerad för Webex Teams samtal.

Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga finns i Webex Teams | Samtals alternativ som stöds

Tryck på din profilbild och fortsätt till telefon tjänster.

Du ser en av följande tjänster här:
  • Du är inloggad (Unified CM)

  • Du är inloggad (Webex Calling)


 

Om du inte ser inställningarna för telefon tjänsten betyder det att din organisation endast är konfigurerad för Webex Teams samtal.

Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga finns i Webex Teams | Samtals alternativ som stöds