Klicka på din profilbild och sedan på Inställningar > Telefontjänster.

Du ser en av följande tjänster här:
  • Du är inloggad (Unified CM)

  • Du är inloggad (Webex Calling)

Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga finns i Webex Teams | Samtals alternativ som stöds

Klicka på din profilbild och sedan på Inställningar > Telefontjänster.

Du ser en av följande tjänster här:
  • Du är inloggad (Unified CM)

  • Du är inloggad (Webex Calling)

Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga finns i Webex Teams | Samtals alternativ som stöds

Tryck på din profilbild och fortsätt till telefon tjänster.

Du ser en av följande tjänster här:
  • Du är inloggad (Unified CM)

  • Du är inloggad (Webex Calling)

Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga finns i Webex Teams | Samtals alternativ som stöds