Om ditt företag begränsar dig från att överföra filer gör du följande:

  • Du kan inte lägga till bilagor.

  • Du kan inte inkludera skärm bilder i utrymmen.

  • Du kan inte dra och släppa innehåll i utrymmen.

  • Du kan inte klistra in filer i ett utrymme.

  • Du kan inte använda whiteboards.

Ditt företag kan hindra dig från att bara överföra filer, eller så kan de även hindra dig från att hämta och förhandsgranska dem. Följande begränsningar gäller också:

  • Du kan inte förhandsgranska eller hämta filer som andra har lagt till i utrymmet.

  • Du kan inte använda fil listan i utrymmen.