1

Välj inspelningar på vänster navigeringsfält.

sidan mina inspelade möten kan du se inspelningar för alla WebEx-möten, händelser och utbildnings möten som du har varit värd för och spelat in. Du kan hålla upp till 900 GB inspelningar.

Mina inspelade möten
2

Välj mer bredvid inspelningens namn och välj sedan ta bort > Ta bort. Om du vill ta bort flera inspelningar markerar du kryss rutan bredvid flera inspelningar och väljer sedan ta bort > Ta bort.

Inspelningarna flyttas till pappers korgen och finns kvar i den borttagna fliken i 30 dagar, såvida du inte tar bort dem permanent.

3

Om du vill ta bort en inspelning som finns i pappers korgen permanent väljer du borttagen > Pappers korgen bredvid inspelningens namn. Om du vill ta bort flera inspelningar permanent markerar du kryss rutan bredvid flera inspelningar och väljer sedan ta bort > Ta bort. Om du vill ta bort alla inspelningar permanent väljer du ta bort alla > Ta bort allt.

4

Om du vill lägga till en inspelning som finns i korgen tillbaka till din inspelnings lista väljer du Återställ bredvid inspelningens namn.

Mina inspelade möten borttagen flik