En strömmande leverantör som du aktiverar i webbplatsalternativ är tillgänglig för användare att strömma till.

Se till att läsa den här artikeln om IBM video streaming innan du aktiverar den här funktionen. Du måste aktivera inställningen IBM video streaming och inställningen för direkt strömning för varje användare.

1

Logga in på webbplatsalternativ och gå till konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra till avsnittet direkt uppspelnings leverantörer och välj IBM video streaming.

3

För att göra funktionen tillgänglig för enskilda användare går du till användar hantering på vänster navigeringsfält. > Redigera användare och välj en användarkonto att uppdatera. För nya användare, gå till användar hantering > Lägg till användare.

4

I avsnittet privilegier för den användaren markerar du kryss rutan Aktivera direkt uppspelning .

5

Bläddra ned till slutet av sidan och välj Uppdatera.