I mötet klickar du på fler alternativ > Bjud in och Påminn eller markerar Kopiera Mötes länk och delar den i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

Deltagarna behöver inte ha ett Webex-konto. E-postinbjudan har alla de detaljer de behöver för att delta.


 

Dela en snabb starts guide med deltagare för att komma igång.