När du har installerat Webex Calling S4B-appen är appen minimerad och finns i Windows SysTray, till höger om ditt aktivitets fält.

1

Går du till https://settings.webex.com och väljer sedan Webex Calling.

Du går till den uppringande användar portalen.

2

Går du till Mina program och laddar sedan Webex Calling upp Skriv bords programmet för S4B-integrering.

Appen är endast tillgänglig i Windows.

3

Klicka på kör eller Spara och följ anvisningarna.

4

Välj din region och logga sedan in på appen för att börja ringa samtal.


 

Om du anger ett felaktigt område kan du alltid ändra det genom att gå till alternativ och sedan Redigera inloggnings informationen.