När du har installerat Webex Calling S4B-appen minimeras den och finns i Windows SysTray till höger om aktivitetsfältet.

1

Logga in på https://settings.webex.com och klicka på Hämta Webex Calling.

Du tas sedan till sidan Mina appar i samtalsanvändarportalen.

2

Hämta Webex Calling-skrivbordsappen med S4B-integrering.

Appen är endast tillgänglig i Windows.

3

Klicka på Kör eller Spara och följ instruktionerna.

4

Välj region och logga in på appen för att börja ringa samtal.


 

Om du anger en felaktig region kan du ändra den genom att gå till Alternativ och sedan Redigera inloggningsinformation.