På personliga och delade Skriv bords enheter kan du spara dina whiteboards genom att skapa ett nytt Webex Teams utrymme för dem.

Du kan också öppna ett Webex Teams utrymme på din delade Skriv bords enhet när det är anslutet till det Webex Teams-programmet. De whiteboards som du skapar i din session sparas automatiskt i det utrymmet som en PNG-fil på whiteboard -menyn. Alla personer i utrymmet kan komma åt whiteboardtavlan och göra ytterligare ändringar. Mer information om hur du öppnar ett utrymme på en Skriv bords enhet finns i den här artikeln.

1

Knacka på Whiteboard på Start skärmen. Om du inte redan har skapat en whiteboard under mötet öppnas en ny whiteboard. Om du redan har skapat en whiteboard under mötet öppnas den sista whiteboarden. Knacka Skapa ny whiteboard-ikon för att öppna en ny whiteboardtavla.

2

När du är klar knackar du på Spara och skapa ett nytt utrymme för att spara din whiteboardtavla på ett nytt Webew Teams-utrymme. Om du har skapat flera whiteboards under mötet kan du välja vilka du vill dela i dialogruta.På enheter i personligt läge knackar du på för att öppna listan över whiteboards och spara härifrån.3

Du kan byta namn på Webex Teams utrymmet och välja de personer som du vill lägga till.

4

Knacka på krysset i det högra hörnet på skärmen för att gå tillbaka till Start skärmen.