Lägg till externa administratörer

Du kan lägga till vem som helst utanför din organisation som en extern administratör för att hjälpa dig att hantera dina Webex-tjänster och -användare. Användare som du lägger till som externa administratörer kan inte lägga till ytterligare externa administratörer i din organisation.


Om en användare har registrerat sig för ett Cisco Webex Teams konto kan de inte läggas till som en extern administratör.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comväljer du Användare.

2

Välj fliken Externa administratörer och välj sedan Lägg till externadministratör.

3

Ange administratörens e-postadress och klicka på Bekräfta e-post.

4

Om den här användaren tillhör en partnerorganisation som hanterar din prenumeration väljer du Fullständiga administratörsprivilegier eller Privilegier som administratör för tillhandahållande. Om de kommer från någon annan organisation väljer du Fullständiga administratörsbehörigheter eller Skrivskyddade administratörsbehörigheter.

5

Välj OK.

Hantera externa administratörsbehörigheter

Du kan välja vilken information som delas eller hålls kvar hos externa administratörer.

Som fullständig administratör i din organisation kan du även justera administratörsbehörigheter för externa administratörer.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comväljer du Användare.

2

Välj fliken Externa administratörer och välj sedan den användare som ska hantera privilegier för.

3

Välj något av följande:

 • Om du vill befordra administratören till en fullständig administratör markerar du Fullständiga administratörsbehörigheterunder Administratörsroller.

  Om administratören har ställts in med skrivskyddade privilegier kan du befordra dem genom att gå till Administratörsroller och välja Fullständiga administratörsprivilegier.

 • Om du vill degradera administratören till en administratör för tillhandahållande avmarkerar du kryssrutan Fullständiga administratörsprivilegier under Administratörsroller.

  Om administratören konfigurerades med skrivskyddade privilegier och tidigare befordrades till fullständig administratör kan du degradera dem genom att gå under Administratörsroller och välja Skrivskyddade administratörsprivilegier.

 • Om du vill återkalla administratörsbehörigheten fullständigt klickar du på Återkalla administratörsbehörighet under Återkalla administratörsbehörigheter och väljer sedan Återkallaprivilegier.


   

  När administratörsbehörigheten återkallas raderas administratörens samtliga register och de måste läggas till igen för att återställa dem.