När en alternativ värd startar ett möte ska mötet inte tillfrågas den alternativa värden för en PIN-kod.

1

I modern vy, går du till Inställningar > Mitt personliga rum.

2

Markera kryssrutan Låt andra hålla möten i mitt personliga rum utan mig.

3

Välj något av följande alternativ:

  • Tillåt alla som har ett värdkonto på den här webbplatsen eller någon som ansluter från en autentiserad Cisco-videoenhet till en alternativ värd för möten i mitt personliga rum

  • Låt mig välja alternativa värdar för möten i mitt personliga rum

Dessa inställningar gäller för alla möten i ditt personliga rum (direktmöten och schemalagda möten).

4

Om du valde att ange dina alternativa värdar i steg 3 ska du ange deras e-postadresser (separerade med komma).

5

Välj Spara.