1

Logga in på din Cisco Webex-webbplats.

2

I klassisk vy går du till Webex Meetings > konfigurerar > inställningar > mitt personliga rum och bläddrar till alternativ värd. I modern vy, går du till inställningar > mitt personliga rum.

3

Markera kryssrutan Låt andra hålla möten i mitt personliga rum utan mig.

4

Välj Tillåt alla som har ett värdkonto på den här webbplatsen eller någon som deltar via en autentiserad Cisco-videoenhet som alternativ värd för möten i mitt personliga rum.


 

Dessa inställningar gäller för alla möten i ditt personliga rum (direktmöten och schemalagda möten).

5

Välj Spara.