Ta en titt på listan utrymmen för att se ikonen bredvid de nya utrymmen. När du har öppnat utrymmet för första gången går ikonen bort.

Om du lämnar ett utrymme och sedan kommer till det igen senare kommer du att se ikonen igen.


 

Om du inte ser meddelandet ska du kontrol lera att du inte har stängt av aviseringar för alla utrymmen. Se Ange aviseringar för alla utrymmen för mer information.

Du ser ikonen på Webex Teams för iPhone, iPad och Android.