Ta en titt på utrymmes listan för att se ikonen bredvid de nya utrymmena. När du öppnar utrymmet för första gången försvinner ikonen.

Om du lämnar ett utrymme och lägger till det igen senare kommer du att se ikonen igen.


 

Om du inte ser meddelandet ska du kontrol lera att du inte har stängt av aviseringar för alla utrymmen. Se ställa in aviseringar för alla utrymmen för mer information.

Du ser ikonen på Webex Teams för iPhone, iPad och Android.