Vattenstämpel
19 mar 2021 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex för BroadWorks felsökningsguide

Felsökningsråd för Webex för BroadWorks, inklusive ämnen som "hur" kan anges, listor över loggfiler och deras användning samt tips för att undersöka specifika problem.

Felsökning av Webex för BroadWorks

Felsökning av Webex för BroadWorks

Felsöka Webex för BroadWorks

Det här dokumentet är avsett för teknik personer hos tjänsteleverantörsorganisationer som stöder sig själva och sina kunder. Vi förväntar oss att du har viss bekanta dig med felsökning i allmänna frågor, läsa loggar och arbeta med prenumeranters ärenden.

Artikeln är indelad i tre huvudavsnitt:

 • Resurser, som är en lista över verktyg, läsa material, loggar och kontakter som du kan behöva.
 • Processer, som beskriver några av de åtgärder du kan utföra vid felsökning av ett kundproblem.
 • Specifika problem , som kategoriserar och listar problem som har varit kända för att inträffa, hur man upptäcker democh hur du potentiellt kan lösa dem.

Ändringshistorik

Datum

Byt

Avsnitt

8 december 2020

Uppdaterat dokument. Nytt namn på Webex Teams till Webex (app).

Slutanvändarfelkoder har lagts till

Specifika problem

3 november 2020

Webbvy för tillagda samtalsinställningar

Specifika problem

22 oktober 2020

Nytt dokument introducerat

Vattenstämpel
19 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Resurser

Webex för BroadWorks felsökningsresurser

Kontakter


Från och med oktober 2020 migrerar vi BroadSoft-kundsupport till cisco cx-supportprocesser och -verktyg. Detta innebär att Webex för BroadWorks-partner måste gå från att använda Xchange för ärendehantering till att använda Support Case Manager (SCM).

Vi förväntar oss att migreringen körs i cirka tre månader och fram till slutet av kalenderåret 2020. BroadWorks/UCaaS TAC-teamet börjar stödja ärenden i CSOne/Lightning istället för BroadSoft Jira när du migreras. Du kan behöva hänvisa till ärenden i båda systemen under migreringsperioden.

Se Äldre BroadSoft-supportövergång för mer information.

Användbara loggfiler

Loggnamn Source Användbar för felsökning
PSLog Programserver Flowflödesetablering
tomcat access_log Xsp Inloggning för Webex-app
XsiActionsLogga in Xsp Inloggningsinteraktioner i Webex-appen med Webex IDP-proxy, klientinteraktioner för enhetsprofiler- förfrågan
verifieringTjänstlogg Xsp Webex-appinloggning (tokenvalidering och utfärdande)
XSLog Xsp?

Mobilprenumerationer för push-meddelanden

Samtalssignalering

Webex-appens startlogg

Windows: \Användare\{username}\AppData\Local\CiscoSpark\current_log.txt

Mac:

/Användare/{username}/Bibliotek/Loggar/SparkMacDesktop/current_log

Mobil: Använd Skicka loggar

Starta (sekvens)

Berättigandekontroller för användaren

BWC bibliotek initiering för att ansluta till BroadWorks

getUserProfile & JwT token hämtar loggning

BroadWorks samtal Webex app logg

klient

Windows: \Användare\{username}\AppData\Local\CiscoSpark\bwc\current_log.txt

Mac:

/Användare/{username}/Bibliotek/Loggar/SparkMacDesktop/bwc/current_log

Mobil: Använd Skicka loggar

All SIP-trafik för registrering och samtal

Håll levande trafik till BWKS Backend

Funktioner mitt i samtalet som kräver signalering (håll/återuppta, överföring osv.)

Medialogg (Webex Media Engine)

klient

Windows:

\Användare\{username}\AppData\Local\CiscoSpark\media\*.log

Mac:

/Användare/{username}/Bibliotek/Loggar/SparkMacDesktop/media/

Mobil: Använd Skicka loggar

All medialoggning

Kodekar som förhandlats fram för ett samtal

Funktioner i Mitt samtal

Läslista

Vattenstämpel
19 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Processer

Webex för BroadWorks felsökningsprocesser

Eskalera ett problem

När du har följt några av felsökningsvägledningen bör du ha en skälig idé om var problemet ligger.

1

Samla in så mycket information du kan från systemen som är relaterade till problemet

2

Kontakta teamet på Cisco för att öppna ett ärende (se avsnittet Kontakter)

Vilken klientinformation att samla in

Om du tror att du måste öppna ett ärende eller eskalera ett problem samlar du in följande information när du felsöker med användaren:

 • Användaridentifierare: CI-e-postadress eller användar-UUID (det här är Webex-identifieraren, men om du även får användarens BroadWorks-identifierare som hjälper)

 • Organisationsidentifierare

 • Ungefärlig tidsram under vilken problemet upplevdes

 • Klientplattform och version

 • Skicka eller samla in loggar från klienten

 • Spela in spårnings-ID:t om det visas i klienten

Kontrollera användardetaljer i Help Desk

1

Logga in på https://admin.webex.com/helpdesk.

2

Sök efter och klicka sedan på användaren. Då öppnas skärmbilden användarsammanfattning.

3

Klicka på användarnamnet för att se den detaljerade användarkonfigurationen.

Användbar information i den här vyn inkluderar användarens UUID, CI-kluster (Common Identity), Webex-appkluster, Samtalsbeteende, BroadWorks-konto-GUID.

4

Klicka på Kopiera om du behöver använda den här informationen i ett annat verktyg, eller bifoga den till ett Cisco-ärende.

Visa kundorganisation i Help Desk

1

Logga in på https://admin.webex.com/helpdesk.

2

Sök efter och klicka sedan på kundens organisationsnamn.

3

Bläddra nedåt tills du ser kundportalvyn och klickar på Visa kundnamn för att se en skrivskyddade vy av kundorganisationen, inklusive användare och konfiguration.

Hämta användarloggar från partnerhubben

Vid felsökning av problem med stationära och mobila klienter är det viktigt för partner (och TAC) att kunna se klientloggarna.

1

Be användaren att skicka loggar.

2

Be användaren att exportera samtalsmiljön för att skicka filen ced.dat till dig.

3

Hämta klientloggarna från Partner Hub eller Help Desk (se nedan).

Partner Hub-alternativ:

 1. Logga in på Partner Hub och hitta användarens kundorganisation.

 2. Välj Felsökning.

 3. Välj Loggar.

 4. Sök efter användaren (via e-post).

 5. Visa och hämta klientloggarna som en zip-fil.

Help Desk-alternativ:

 1. Logga in på Help Desk.

 2. Sök efter organisationen.

 3. Klicka på organisationen (öppnar sammanfattningsskärmen).

 4. Bläddra nedåt för att klicka på Visa kund.

 5. Välj Felsökning.

 6. Välj Loggar.

 7. Sök efter användaren (via e-post).

 8. Visa och hämta klientloggarna som en zip-fil.

Så här hittar du klientversionen

1

Dela den här länken med användaren: https://help.webex.com/njpf8r5.

2

Be användaren att skicka versionsnumret till dig.

Klientkontroll av samtalstjänst

1

Logga in på Webex-klienten.

2

Kontrollera att ikonen Samtalsalternativ (en telefon med kugghjulet ovanför) finns på sidopanelen.

Om ikonen inte finns är det möjligt att användaren ännu inte har aktiverats för samtalstjänsten i Control Hub.

3

Öppna menyn Inställningar/Inställningar och gå till avsnittet Telefontjänster. Du bör se statusen SSO-session du ärinloggad.

(Om en annan telefontjänst, t.ex. Webex Calling, visas att användaren inte använder Webex för BroadWorks.)

Den här verifieringen innebär:

 • Klienten har förflyttat sig över de Nödvändiga Webex-mikrotjänster.
 • Användaren har verifierats.
 • Klienten har utfärdat en JSON-webbtoken som sedan länge fungerar som en token av ditt BroadWorks-system.
 • Klienten har hämtat enhetsprofilen och har registrerats i BroadWorks.

Hämta klientloggar eller feedback

 • Se avsnittet Resurser för att hitta specifika klientloggar på Webex-skrivbordsklienter eller be användare att skicka loggar.

 • Be användare av mobilklienter att skicka loggar och sedan kan du få dem via en partnerhubb eller helpdesk.


Skicka loggar är tyst. Men om en användare skickar feedback går den till devops-teamet för Cisco Webex-appen. Se till att spela in användarens feedbacknummer om du vill följa upp med Cisco. Till exempel:

Hämta data för samtalsmiljö

Webex-klientloggar är i stort fel för att ta bort personligt identifierbar information. Du bör exportera samtalsmiljödata från klienten i samma session som du märker problemet.

1

I klienten klickar du på profilbilden och sedan på Hjälp med > Exportera samtalsmiljödata.

2

Spara den resulterande filen ced.dat för att felsöka samtalsproblem för den här användaren.

Viktigt: Logga ut från eller starta om klienten rensar det interna cacheminnet. Om du exporterar ced.dat efter det kommer de exporterade data inte att överensstämma med loggar som skickats före cacheminnet.

Återställ Webex-databasen

1

På klienten klickar du på Hjälp > Hälsokontroll.

2

Välj Återställ databas.

Detta utlöser en fullständig återställning av klienten och läser in inloggningsskärmen för Webex-appen.

Verifiera att Webex ska registrera sig i BroadWorks

Webex-appen kontrollerar följande information för att avgöra om den ska registreras i BroadWorks:

 • Användarberättigande för broadworks-connector

 • Samtalsbeteende för organisation och användare

Kontrollera en användares samtalsbeteende och anslutningsberättigande

 1. Logga in på Help Deskhttps://admin.webex.com/helpdesk() med dina partneradministratörsbehörigheter.

 2. Sök efter användaren.

 3. Klicka på användaren och kontrollera posten Samtalsbeteende. Det ska vara "Ringer i Webex".

 4. Klicka på användarnamnet för att visa skärmbilden Användaruppgifter.

 5. Rulla ner för att hitta avsnittet berättiganden och kontrollera att Broadworks-connector ingår.


  En Webex för BroadWorks-användare ska INTE ha bc-sp-standardberättigandet om de avser att använda Webex för BroadWorks. Detta är berättigandet för "Webex-samtal (Broadcloud)" som är Webex-appsamtal via en Cisco-hanterad molnsamtalstjänst.

Kontrollera organisationens samtalsbeteende

 1. Logga in på Help Deskhttps://admin.webex.com/helpdesk() med dina partneradministratörsbehörigheter.

 2. Sök efter organisationen.

 3. Klicka på organisationen och markera posten Samtalsbeteende. Det ska vara "Ringer i Webex".

Analysera PSLog vid problem vid användareetablering

Använd programserverns PSLog för att se HTTP POST-begäran till etableringsbryggan och svaret från Webex.

I ett korrekt arbetsfall är svaret 200 OK och efter några minuter kan du se användaren och den nya kundorganisationen om den är den första användaren – har skapats i Webex.

Du kan verifiera detta genom att söka på Help Desk efter den e-postadress du ser i POST.

Innan du börjar

Samla in en PSLog från programservern under ett flowuppräckningsförsök med en testanvändare.

1

Det första du ska kontrollera är HTTP-svarskoden:

 • Allt annat än 200 OK är ett fel vid användareablering.

 • 200 OK kan fortfarande indikera ett fel om något om prenumerantens profil inte fungerar i Webex-tjänsterna före etableringsbryggan.

 • 400 kan innehålla en meddelandenod i svaret. Provisioneringsbryggan kunde inte bearbeta något i prenumerantenProfil. Det kan vara något fel med prenumerantinformationen eller inkompatibilitet med mallens inställning.

 • 401 innebär att de inloggningsuppgifter för provisionering som angetts i AS inte överensstämmer med de som angavs i mallen i partnerhubben.

 • 403 kan indikera att något är felaktigt konfigurerat på programservern. Kontrollera målet för förfrågan. det ska inte vara en IP-adress, utan den URL för tillhandahållande bridge som du kan se i din mall i partnerhubben.

 • 409 anger en konflikt mellan den medföljande prenumerantenProfil och befintliga Webex-data. Det kan finnas en befintlig användare med den e-postadressen. Kontrollera meddelandet i svaret.

2

Du kan även kontrollera original-HTTP POST med alla misstänker värden som kan orsaka att etableringen misslyckas.

POST innehåller en xml-struktur för prenumerantProfil. I detta är användbara noder att kontrollera:

 • bwuserid: Använd denna för att hitta prenumerantens profil om du behöver redigera den i BroadWorks.

 • grupp: Om mallen är i "tjänsteleverantörsläge" är denna i små bokstäver och blir namnet på kundorganisationen du ser i Partner Hub.

 • serviceProvider: Om mallen är i "Företagsläge" är denna i små bokstäver och blir namnet på den kundorganisation du ser i partnerhubben.

 • primaryPhoneNumber: Måste finnas. Etablering misslyckas utan den.

 • e-post: Blir användar-ID i Webex. Måste vara giltigt och unikt för Webex, annars misslyckas etableringen.


 

Ignorera tjänstens vide: den skapas av AS och accepteras men används inte av Webex.

Analysera XSP-loggar för att felsöka prenumeranters inloggning

Det här flödet beskriver BroadWorks-autentiseringsläge. Du kan se autentiseringsläget för BroadWorks-mallen i Partner Hub. Se Konfigurera kundmallar i https://help.webex.com/en-us/z9gt5j/Webex-for-BroadWorks-Solution-Guide#id_137726.

Följande ladder-diagram visar interaktionen mellan användaren, klienten, Webex-tjänster och BroadWorks-systemet när användaren gör BroadWorks-autentisering i Webex-appen. Dessutom säkras anslutningen mellan Webex och XSP av MTLS.

Diskussionen som följer förklarar vad du kan förvänta dig att se när du undersöker loggarna för en lyckad inloggning.

Figur 1. BroadWorks-autentisering och enhetskonfiguration

Användaren interagerar med klient, klienten interagerar med Webex-tjänster:

 • Användaren levererar sin e-postadress till Webex-appen (1 i diagrammet).

 • CI vet att den här användaren ska omdirigeras för att ange sitt BroadWorks-lösenord (via UAP) (2 i diagrammet).

 • IDP-proxyn skickar in en begäran om att hämta profilen till Xsi-gränssnittet på XSP:en.

I tomcat-access_log:

 • Sök efter GET-begäran för prenumerantens profil, från Webex till Xsi-Actions-gränssnittet (2.1 i diagrammet). Den har användar-ID för Webex. E.g.

  HÄMTA /com.broadsoft.xsi-actions/v2.0/user/webexuserid@example.com/profile

I XsiActionsLog:

 • Sök efter profilen GET-begäran från Webex (2.1 i diagrammet). Den har användar-ID för Webex. E.g.

  HÄMTA /com.broadsoft.xsi-actions/v2.0/user/webexuserid@example.com/profile

  Sidhuvudet innehåller behörighet: Grundläggande agent och användaragent: broadworksTeamsClient

 • XSP gör sedan RESPONS-P Basic-autentisering mot BroadWorks (AuthenticationVerifyRequest och AuthenticationVerifyResponse, precis som för alla andra program som gör grundläggande autentisering via Xsi) och även en UserGetRequest och ServiceProviderGetRequest för att samla in prenumerantens information.

 • Xsi-svaret till Webex innehåller ett XML-profilblock som innehåller (BroadWorks)-användar-id och annan information (2.2 i diagrammet).

Interaktioner mellan klienter och Webex-tjänster:

 • IDP-proxyn matchar användarprofilen som tas emot från BroadWorks och problem med SAML-försäkran till klienten (2.3 i diagrammet)

 • Klientutbyten SAML-kontroll för en CI-token (3 i diagram)

 • Klienten kontrollerar att den inloggade användaren har broadworks-connector-behörighet (4 i diagrammet). Du kan kontrollera användarberättiganden i Help Desk)

 • Klienten använder CI-token för att begära en JSON-webbtoken (JWT) från IDP-proxy (5 i diagrammet)

 • IDP-proxy validerar CI-token hos CI

 • IDP-proxy begär JWT från verifieringstjänsten

I authenticationService-loggen:

 • Leta efter tokenbegäran från Webex (5.2 i diagrammet), t.ex.:

  HÄMTA /authService/token

  som har http_bw_userid sidhuvud och andra.

 • XSP gör EN-P UserGetLoginInfoRequest , för att validera att det angivna användar-ID:t motsvarar en BroadWorks-användare (5.3 i diagrammet). AuthService har etablerat förtroende för Webex genom mTLS-anslutningen, så kan problemet LLT.

 • Leta efter svaret (5.4 i diagrammet) från LongLivedTokenManager – token genererad, ämne: bwksUserId@example.com, utgivare: BroadWorks ...

  och StatusCode=200 som du kan koppla till den ursprungliga begäran med trackingid: KLIENT... Huvudet.

I XsiActionsLog:

 • Klienten kan nu presentera den sedan länge aktuella token i Xsi-Actions-gränssnittet för att få enhetsprofilen (6 i diagrammet). E.g.:

  GET /com.broadsoft.xsi-actions/v2.0/user/bwksUserId%40example.com/profile/device

  Med behörighet för rubriker: Symbol ochanvändaragent: WebexTeams(variant/version)

 • Xsi-Actions-gränssnittet, POST-token till authservice (konfigurerat för att vara i loopback-gränssnittet), t.ex.: 127.0.0.1:80 POST http://127.0.0.1:80/authService/token

  som du kan jämföra med spårnings-ID:t: KLIENT... sidhuvudet i GET och X-BROADSOFT-CORRELATION-ID: CLIENT... header i POST .

I authenticationService-loggen:

 • Post har mottagits från Xsi (loopback)

 • En StatusCode=200 tillbaka till Xsi

 • Och ett tokenvalideringssvar med ett "token" JSON-block i brödtexten.

 • Används med spårnings-ID: Klient...

I XsiActionsLog:

 • Efter att ha tagit emot 200 OK från authservice, som validerat klientens token, skickar Xsi-Actions-programmet nu AYA-P-begäran för UserPrimaryAndSCADeviceGetListRequest

 • Tar emot AYA-P UserPrimaryAndSCADeviceGetListResponse som innehåller XML-struktur för accessDeviceTable.

 • EN-P-svaret kodas som Xsi-svar på klienten, inklusive Xml-struktur för AccessDevices, som hardeviceTypes t.ex. Business Communicator – PC och de URL:er där klienten kan hämta enhetens konfigurationsfiler.

Klienten fortsätter som vanligt:

 • Väljer en enhetspost och interagerar med DMS för att hämta enhetsprofilen (6 i diagrammet)

 • Registreringar i BroadWorks via SBC som har hämtats i konfigurationen från DMS (7 i diagrammet)

Vattenstämpel
19 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Specifika problem

Webex för BroadWorks Felsökning av specifika problem

Problem med partnerhubben

Administratören kan inte se kundorganisationer

Som administratör för din partnerorganisation i Webex bör du ha den fullständiga administratörsrollen. Den rollen används för att hantera din partnerorganisation, inklusive tilldelning av administratörsbehörigheter till dig själv och andra. För att hantera kundorganisationer måste du bevilja dig själv (eller andra personer) rollen Försäljnings fullständig administratör eller säljadministratörsroll. Se .https://help.webex.com/fs78p5

Problem vid användareetablering

Integrerade IM&P-fel för specifika företag/kunder

Om du har en blandning av företag som använder olika cloud collaboration-tjänster, t.ex. UC-One SaaS och Webex för BroadWorks, kan du ha valt att ändra provisioneringsadaptern på en företagsnivå.

För att kontrollera vad som är konfigurerat för integrerat SNABBMEDDELANDE&P (standard för företag, om det inte finns fler specifika inställningar), kör AS_CLI/Interface/Messaging> hämta. Öppna företaget för ett företags etableringsparametrar och gå till Tjänster > integrerade IM&P.

Kontrollera att det integrerade im&P-konfigurationen för företaget matchar exakt det som visas i kundmallen i partnerhubben. Följande inställningar måste matcha eller så misslyckas etableringen för alla användare i företaget:

BroadWorks Enterprise-integrerad IM&P-inställning

Inställning för kundmall för partnerhubben

URL till meddelandeserver

Webbadress för tillhandahållande

Användarnamn för meddelandeserver

Namn på provisioneringskonto

Lösenord för meddelandeserver

Lösenord för tillhandahållande konto, bekräfta lösenord

Integrerade IM&P-fel för specifika användare

Det här gäller om du använder flowspela provisionering och förutsätter att etableringen fungerar för vissa/de flesta användare (så att du kan utesluta ett konfigurationsproblem).

Om du ser integrerade IM&P-fel i BroadWorks, t.ex. "[Fel 18215] Etableringsfel med Meddelandeserver" och "[Error 18211] Kommunikationsfel med meddelandeserver" bör du undersöka följande potentiella orsaker:

 • Användarens e-postadress kunde redan finnas CI. Sök efter användaren i Help Desk för att kontrollera om deras e-postadress redan finns där. Detta är inte nödvändigtvis slutgiltiga, eftersom användaren kan finnas i en organisation vars data du inte har tillstånd att se i Help Desk.

 • Användaren har själv registrerat sig för Webex, innan den integrerade IM&P-tjänsten tilldelas. I detta fall är ett alternativ att be användaren att radera sitt kostnadsfria konto så att de kan bli en del av den kundorganisation som du etablerar. Instruktionerna är på https://help.webex.com/5m4i4y.

 • Användaren har inte ett primärt telefonnummer tilldelat till sin profil (alla Webex-prenumeranter för BroadWorks måste ha en primär DID). Se ämnet på analysen av PSLog från AS.

Fel vid användareetablering i svar från etableringsbryggan

Om användare inte visas i Control Hub bör du inom några minuter efter att du har tilldelat integrerat IM&P titta på svarstidskoderna från tjänsten för etableringsbrygga. Kör en PSLog för att titta på HTTP-svarskoderna.

200 OK

Ett 200 OK-svar innebär inte att användaren harprovisionerats. Det innebär att etableringstjänsten tog emot begäran och skickade motsvarande begäran om skapande av användare till tjänster uppströms.

Transaktionen för tillhandahållande är asynkron genom design. Tjänsten svarar på 200 OK eftersom processen för att skapa användare kan ta flera minuter och vi vill av prestandaskäl inte ta emot flera förfrågningar om att skapa samma användare.

Men om användaren inte så småningom visas i kundorganisationen efter ett 200 OK-svar, kan det indikera att användarens skapande misslyckades i Webex-tjänsterna före etableringstjänsten.

Du måste eskalera ett etableringsfel som har ett 200OK-svar.

400 dålig begäran

Kontrollera HTTP-svaret som bör ha mer detaljerad information om potentiella problem som kan orsaka detta svar från etableringstjänsten. Några exempel på <message> nod:

 • "Kan inte lita på BroadWorks-e-post med äldre etablerings-API."

  Den e-postadress som är kopplad till begäran om att användare inte tillhandahålls är ogiltig eller är felaktigt inskrivna, men du har angett i mallen som e-postadresserna kan vara betrodda. Kontrollera användarnas profiler i BroadWorks, specifikt e-post-ID:

 • "Kundorganisationen hittades inte i databasen och även flaggan för att skapa ny organisation är inte aktiverad."

  Denna misslyckade etableringsbegäran bör skapa en ny kundorganisation i Webex, men din mall är konfigurerad för att förhindra att nya kundorganisationer skapas. Om du vill tillåta nya organisationer för e-postdomäner som inte matchar befintliga kunder i Webex, kan du konfigurera om mallen i Partner Hub och testa etableringsbegäran på nytt. Om du inte förväntade dig att en ny organisation skulle skapas för denna användare kanske e-postadressen är felaktig (särskilt domändelen). Kontrollera användarens e-post-ID i BroadWorks.

403 Förbjuden

Etableringsbegäran har ingen chans att lyckas. I detta fall måste du undersöka begäran och svaret. Om du exempelvis ser en IP-adress som mål för etableringsbegäran – i stället för lämplig URL för etableringsbryggan för din organisation (se ämnen om brandväggskonfigurationen i Lösningsguide) – kan det indikera att din programserver saknar en obligatorisk programfix (ap373197).

Kontrollera att alla nödvändiga programfixar tillämpas på programservern och att du har slutfört relaterad konfiguration för lyckad flowavetablering.

409 Konflikt

Provisioneringsbegäran kan inte fortsätta eftersom det finns en befintlig användare i Webex som matchar e-postadressen i förfrågan.

Användaren finns redan i CI

Få prenumerantens e-post från HTTP POST-begäran och sök efter den i Help Desk.

Du kanske inte ser användaren om du inte är tillåten, men du kan även se att användaren är i en "gratis"-organisation, t.ex. "konsument".

Du kan be den här användaren att radera sitt kostnadsfria konto eller så kan du använda en annan e-postadress för att tillhandahålla dem. Se .https://help.webex.com/ndta402

Inloggningsproblem för användare

Användaraktiveringsportal läses inte in

Det normala inloggningsflödet för Webex för BroadWorks inkluderar en användaraktiveringsportal där användare anger sina lösenord. Ibland läses inte den här portalen in när användaren har tillhandahållit sin e-postadress i inloggningsskärmen i Webex-appen.

Problemet kan orsakas på klientsidan eller på tjänstsidan. På klientsidan orsakas det vanligtvis av att kundens inbyggda webbläsare är inkompatibel på något sätt med tjänsten.

Enkel inloggning misslyckades

 • I BroadWorks kontrollerar du att användaren har tilldelats enhetstyperna för Webex-appen (se avsnittet Enhetsprofiler i avsnittet Förbered din miljö i lösningsguiden).

 • Kontrollera att användaren använder rätt lösenord: Om mallen du använde för att etablera användarens kundorganisation (i partnerhubben) är konfigurerad för BroadWorks-autentisering ska användaren ange lösenordet för BroadWorks "Web Access".

Samtalskonfiguration och registreringsproblem

När en användare har registrerats i Webex och de har loggat in i Webex-appen registreras appen i BroadWorks. Följande är den förväntade registreringssekvensen och de resultat som resulterar i en frisk registrering (som kan ses från Webex-appen):

Förväntad registreringssekvens

 1. Klienten ringer upp XSI för att få en token för enhetshantering och URL:en till DMS

 2. Klienten begär sin enhetsprofil från DMS genom att presentera token från steg 1

 3. Klienten läser in enhetsprofilen och hämtar SIP-inloggningsuppgifter, adresser och portar

 4. Klienten skickar en SIP REGISTER till SBC med hjälp av informationen från steg 3

 5. SBC skickar SIP-registreringen till AS (SBC kan söka efter NS för att hitta en AS om SBC inte redan känner till SIP-användaren.)

Förväntade tecken på lyckad klientregistrering

Samtalsalternativ-ikonen visas i Webex-gränssnittet.

I fliken för Webex-appens telefontjänster (t.ex. inställningar >-telefontjänster i Windows, inställningar >-telefontjänster på Mac) visas meddelandet "SSO-session: Du är inloggad" innebär att appen har registrerats (till BroadWorks i det här fallet).

Klienten har ingen samtalsikon

För det mesta innebär det att användaren inte har rätt licens/berättigande.

Klienten visar fliken telefontjänster men ingen SSO-session

Detta är en misslyckad registrering. Det finns flera orsaker till att en Webex-appklient inte registrerades på BroadWorks:

Flera samtalstjänster testas med samma klienter

Det här kända problemet kan orsakas av att klienten ändrar mellan olika avslutat uppringning. Det förekommer troligtvis under provperioder av olika samtalstjänster som erbjuds via (samma) Webex-appklienter. Du kan återställa klientdatabasen (länk) för att åtgärda detta problem.

Felkonfigurering av autentiseringstjänsten

Kontrollera XSP:erna som är värd för verifieringstjänsten mot lösningsguiden (se Konfigurera tjänster på din Webex för BroadWorks XSPs). Så här gör du:

 • RSA-tangenterna (som du genererar på en XSP) kopieras till alla XSP:er

 • URL:en för verifieringstjänsten har tillhandahållits till webbbehållaren på alla XSP:er och har angetts korrekt i klustret i partnerhubben

 • Extern verifiering av certifikat har konfigurerats:

  XSP_CLI/System/CommunicationUtility/DefaultSettings/ExternalAuthentication/CertificateAuthentication>get 
   
   allowUserApp = false 
   allowClientApp = true
 • När du använder MTLS måste du överföra Webex-klientcertifikatet till XSPs (du kan få certifikatet från Partner Hub på sidan BroadWorks-inställningar)

Felaktig konfiguration av BroadWorks-taggar

Kontrollera att du har konfigurerat de obligatoriska BroadWorks-taggarna för Webex-appen (se BroadWorks-taggar som krävs för Webex-avsnittet i lösningsguiden) och att det inte finns några konflikter eller felaktiga värden.

Taggen %SBC_ADDRESS_WXT% bör vara SBC till din SIP-registrator för Webex-appklienter.

Skrivbordsklienten kopplar från telefontjänster efter lyckad SSO-anslutning

Detta problem kan orsakas av att samma användare loggar in på flera klienter på samma plattformstyp. Om en användare till exempel loggar in på Webex-appen på Windows och sedan loggar in på Webex-appen på en annan Windows-dator, så finns det bara en aktiv SSO-session på en av maskinerna. Detta är avsiktligt.

Om du absolut måste arbeta runt detta problem kan du konfigurera BroadWorks så att det finns flera instanser av samma enhetstyp, men de måste ha unika SIP-adresser. Den här konfigurationen ligger utanför Omfattningen av Webex för BroadWorks.

Skrivbordsenheten är inte provisionerad för användare

Den här signaturen syns i klienten (\bwc\) logg:

<Error> [0x70000476b000] BroadWorksConfigDownloader.cpp:106 påAccessDeviceListSucceeded:BWC:SCF: ConfigDownload – enhetsprofilen "Business Communicator - PC" hittades inte.

Problem med webbvisning med samtalsinställningar

Självhjälpsknapp/länk visas inte i Webex-appen

Ett annat symtom för detta problem är när knappen/länken visas, men när man klickar öppnas en extern webbläsare.

 • Kontrollera att den nödvändiga klientkonfigurationsmallen har distribuerats och CSW-taggar är korrekt inställda. (Se Avsnittet Samtalsinställningar Webview i Webex för BroadWorks solution guide).

 • Kontrollera att Webex-appen är registrerad för samtal i BroadWorks.

 • Kontrollera att Webex-appen är en ny version som har stöd för CSWV.

Tom sida eller fel när du har klickat på Självhjälpsknappen/-länken

Den här funktionen i Webex-appen indikerar generellt sett ett konfigurations- eller distributionsproblem med CSWV-programmet på BroadWorks XSP.

Samla in detaljer för vidare undersökning, inklusive CSWV-loggar, åtkomstloggar, lagringsplats för config-wxt.xml och mallfil och höj sedan ett ärende.

Felkoder för slutanvändare

Följande tabell visar felkoder för slutanvändare som kan ses i aktiveringsportalen för klienten.


Detta är inte en uttömmande lista över felkoder. Tabellen visar endast befintliga felkoder för vilka Webex-appen för närvarande inte ger användaren tydlig ledning.
Tabell 1. Felkoder för slutanvändare

Felkod

Felmeddelande

200010

Kunde inte validera autentiseringsuppgifterna eftersom BroadWorks-användaren är obehörig

200018

Autentiseringsuppgifter kunde inte valideras eftersom användaren är utelåst

200019

Autentiseringsuppgifter kunde inte valideras eftersom det inte gick att lägga till användare för självaktivering

200022

Kunde inte skicka e-post eftersom användaren är obehörig

200026

Det gick inte att validera e-post på grund av fel vid förhandskontroll eller väntande användares felaktiga tillstånd för PartnerOrgUUID: {partnerOrgUUID} , BroadoworksUUID: {broadworksUUID} , ConfigSetUUID: {configSetUUID}

200039

Det gick inte att validera e-post som emailId som redan används i en annan organisation

200040

Det gick inte att validera e-post som configSet matchar inte med configSet i customerConfig

200041

Det gick inte att validera e-post eftersom användare redan är berättigad till en annan tjänst i konflikt med motstridande berättiganden

200042

Det gick inte att validera e-post som e-post är redan associerad med ett annat broadworks UserId

200043

E-post kunde inte valideras eftersom användarens kundkonfigurationsmappning är felaktig

200044

Det gick inte att validera e-post eftersom userId redan används på detta Broadworks-kluster

200045

Det gick inte att lägga till användare via egen aktivering eftersom användaren redan är en del av en annan organisation

200046

Det gick inte att lägga till användare via egen aktivering eftersom flera väntande användare finns med samma broadworksUserId under samma broadworks-kluster

200047

Det gick inte att lägga till användare via egen aktivering eftersom userId redan används på detta Broadworks-kluster

200048

Det gick inte att lägga till användare via egen aktivering eftersom e-postadressen redan har etablerats med ett annat BroadWorks userId

200049

Det gick inte att lägga till användare via egen aktivering eftersom userId redan används på detta Broadworks-kluster

200050

Det gick inte att lägga till användare via egen aktivering eftersom provisioningID inte överensstämmer med förväntat provisionerings-ID för prenumerantens företag

200051

Det gick inte att lägga till användare via egen aktivering som spEnterpriseId som anges i denna begäran i konflikt med en tjänsteleverantör eller ett företag som redan tillhandahålls från detta BroadWorks-kluster

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×