Tänk på följande

Tänk på följande när du flyttar ett utrymme till ett team:

 • Vem som helst i det här utrymmet som inte också är en team medlem betraktas som gäst. De kommer inte att kunna se eller delta i andra team utrymmen.

 • Du förlorar din status som moderator för det specifika utrymmet eftersom team utrymmen tillhör alla i teamet.

 • Du kan inte flytta konversationer som är mellan dig och bara en annan person (listat under filtret person) i ett team.

 • Du ser inte alternativet att flytta ett utrymme till ett team om du inte är moderator för det utrymmet eller om utrymmet redan är en del av ett team.

Du kan flytta ett utrymme till eller från ett team. Om du vill flytta ett utrymme från ett team till ett annat behöver du bara flytta det från det första teamet och till det andra.

 • Om du vill flytta ett utrymme till ett teammarkerar du utrymmet, markerar Information ikonen, väljer Lägg till detta utrymme i ett team, markerar teamet i listan och klickar sedan på Lägg till i team.

 

Du kan också högerklicka på ett utrymme i din utrymmes lista och välja Lägg till detta utrymme i ett team. På ett kontrollerat utrymme kommer endast moderatorn att se detta alternativ.

 • Om du vill flytta ett utrymme från ett team, markerar du Information ikonen och väljer ta bort utrymme från Team.

Du kan flytta ett utrymme till eller från ett team. Om du vill flytta ett utrymme från ett team till ett annat behöver du bara flytta det från det första teamet och till det andra.

 • Om du vill lägga till ett utrymme i ett team knackar du pårummet, trycker på menyn aktivitet, trycker på aktivitets menyinfo Information, sedan på Lägg till utrymme i ett team, väljer team och trycker sedan på OK.
 • Om du vill ta bort ett utrymme från ett team knackardu på rummet, trycker på menyn aktivitet aktivitets meny, trycker på information Information, trycker på ta bort utrymme från Teamoch trycker sedan på ta bort.

Du kan flytta ett utrymme till eller från ett team. Om du vill flytta ett utrymme från ett team till ett annat behöver du bara flytta det från det första teamet och till det andra.

 • Om du vill flytta ett utrymme till ett teamtrycker du på utrymmet och knackar på menyn aktivitets meny. , tryck på infoinfogenom att knacka på Lägg till detta utrymme i ett team, välja teamet och sedan knacka på Lägg till.
 • Om du vill ta bort ett utrymme från ett teamknackar du på utrymmet och sedan på menyn aktivitets meny. , tryck på infoinfotrycker du på ta bort utrymme från Teamoch sedan på ta bort.

Du kan flytta ett utrymme till eller från ett team. Om du vill flytta ett utrymme från ett team till ett annat behöver du bara flytta det från det första teamet och till det andra.

 • Om du vill flytta ett utrymme till ett teammarkerar du utrymmet, klickar på aktivitets menyn , väljer utrymmes inställningar och väljer sedan Lägg till detta utrymme i ett team. Välj team från listan och klicka sedan på Lägg till i team.
 • Om du vill flytta ett utrymme från ett team, markerar du utrymmet, klickar på menyn aktivitet , väljer utrymmes inställningar och väljer sedan ta bort utrymme från Team.