1

Välj mötesdeltagarens namn från mötesdeltagarpanelen.

2

Börja skriva ett namn i Sök fältet.

Du kan ange namnet på en Mötes deltagare eller ange namnet på en video enhet. När flera deltagare ansluter till samma enhet för att ansluta till mötet, visas deras namn i en grupp under enhetens namn.

3

För att rensa Sök fältet väljer du ta bort den här posten.

1

Öppna Cisco Webex Meetings-appen på din mobila enhet och tryck på Delta i möte.

2

Knacka på deltai möte, ange MÖTESNUMMER, URL för personligt rum eller värdens användar namn och tryck sedan på delta.

3

Välj Ta ner handen på panelen Mötesdeltagare.

4

Börja skriva ett namn i Sök fältet.

Du kan ange namnet på en Mötes deltagare eller ange namnet på en video enhet. När flera deltagare ansluter till samma enhet för att ansluta till mötet, visas deras namn i en grupp under enhetens namn.

5

För att rensa Sök fältet väljer du ta bort den här posten.