1

Går du till Teams och väljer teamet.

2

Under arkiverade utrymmen, Välj ett utrymme och välj gör aktiv.

1

Besök Teams, Välj teamet och tryck sedan på information.

2

Välj arkiverade utrymmenoch välj sedan utrymmet och knacka på arkivera.