Enheter som är äldre än iPhone 5S har inte stöd för rutnätsvy.

BETA – stående videolayout – iPhone

1x2-stående videolayout

Du kan visa upp till två deltagares videoklipp samtidigt. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. För att växla visning, se inställningarna för rutnätsvy för iPhone.

2x2-stående videolayout

Du kan visa upp till fyra Mötes deltagare på samma gång. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. 2x2-vyn är den förvalda, stående videolayout.

BETA – liggande videolayout – iPhone

2x2-bild i liggande format

Du kan visa upp till fyra Mötes deltagare på samma gång. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. För att växla visning, se inställningarna för rutnätsvy för iPhone.

3x2-bild i liggande format

Du kan visa upp till sex Mötes deltagare på samma gång. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. 3x2-vyn är standardlayout för liggande video.

3x3-bild i liggande format

Du kan visa upp till nio Mötes deltagare på samma gång. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor.

Stående videolayout – iPad

2x3-stående videolayout

Du kan visa upp till sex Mötes deltagare på samma gång. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. För att växla visning, se inställningarna för rutnätsvy för iPad.

2x4-stående videolayout

Du kan visa upp till åtta Mötes deltagare på samma gång. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. 2x4-vyn är den förvalda, stående videolayout.

Liggande videolayout – iPad

3x2-bild i liggande format

Du kan visa upp till sex Mötes deltagare på samma gång. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. För att växla visning, se inställningarna för rutnätsvy för iPad.

3x3-bild i liggande format

Du kan visa upp till nio Mötes deltagare på samma gång. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. 3x3-vyn är standardlayout för liggande video.

Inställningar för rutnätsvy

iPhone

För att växla till vyn, knacka på inställningar > ljud & video och bläddra ner till stående videolayout och liggande video.

iPad

För att växla till vyn, tryck på inställningar > ljud & video och bläddra ner till rutnätsvy.

Stående videolayout – Android-telefon

1x2-stående videolayout

Du kan visa upp till två deltagares videoklipp samtidigt. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. För att växla visning, se inställningarna för rutnätsvy-telefon.

videolayout för 2x2

Du kan visa upp till fyra Mötes deltagare på samma gång. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. 2x2-vyn är den förvalda, stående videolayout.

Liggande videolayout – Android-telefon

2x2-bild i liggande format

Du kan visa upp till fyra Mötes deltagare på samma gång. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. För att växla visning, se inställningarna för rutnätsvy-telefon.

3x2-bild i liggande format

Du kan visa upp till sex Mötes deltagare på samma gång. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. 3x2-vyn är standardlayout för liggande video.

3x3-bild i liggande format

Du kan visa upp till nio Mötes deltagare på samma gång. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. För att växla visning, se inställningarna för rutnätsvy-telefon.

Stående videolayout – Android-surfplatta

2x3-stående videolayout

Du kan visa upp till sex Mötes deltagare på samma gång. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. För att växla visning, se inställningarna för rutnätsvy för Android-surfplatta.

2x4-stående videolayout

Du kan visa upp till åtta Mötes deltagare på samma gång. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. 2x4-vyn är den förvalda, stående videolayout.

Liggande video bild – Android-surfplatta

3x2-bild i liggande format

Du kan visa upp till sex Mötes deltagare på samma gång. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. För att växla visning, se inställningarna för rutnätsvy för Android-surfplatta.

3x3-bild i liggande format

Du kan visa upp till nio Mötes deltagare på samma gång. Svep åt vänster för att visa fler deltagares videor. 3x3-vyn är standardlayout för liggande video.

Inställningar för rutnätsvy

Android-telefon

För att växla till vyn, knacka på inställningar > ljud & video och bläddra ner till stående och liggande.

Android-surfplatta

För att växla visning knackar du på inställningar >- ljud & video och bläddrar ner till stående och liggande.