Enheter som är äldre än iPhone 5s har inte stöd för rutnätsvyer.

Stående videolayout – iPhone

1 x 2 stående videolayout

Du kan visa upp till två deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy på iPhone.

2 timmar, 2 timmar, stående videolayout

Du kan visa upp till fyra deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. Vyn 2x2 är standardlayout för stående video.

Liggande videolayout – iPhone

2x2 liggande videolayout

Du kan visa upp till fyra deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy på iPhone.

3x2 liggande videolayout

Du kan visa upp till sex deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. 3x2-vyn är standardlayout för liggande video.

3 x 3 liggande videolayout

Du kan visa upp till nio deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor.

Stående videolayout – iPad

2 x 3 stående videolayout

Du kan visa upp till sex deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. Om du vill växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy på iPad.

2 timmar, 4 stående videolayout

Du kan visa upp till åtta deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. Vyn 2 timmar och 4 är standardlayout för stående video.

3 timmar, 7 stående videolayout

Om du använder en iPad Pro med en 12,9-tums skärm kan du visa upp till 21 deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. Om du vill växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy på iPad.

Liggande videolayout – iPad

3x2 liggande videolayout

Du kan visa upp till sex deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. Om du vill växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy på iPad.

3 x 3 liggande videolayout

Du kan visa upp till nio deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. 3x3-vyn är standardlayout för liggande video.

5 timmar, 5 timmar, liggande videolayout

Om du använder en iPad Pro med en 12,9-tums skärm kan du visa upp till 25 deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. Om du vill växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy på iPad.

Inställningar för rutnätsvy

Ställ in den layout för rutnätsvy som du vill använda som standard.

iPhone

Tryck på > video och ljud och rulla ner till Stående videolayout och liggande videolayout.

iPad

Tryck på > video och ljud och rulla ner till Stående videolayout och liggande videolayout.

Stående videolayout – Android Phone

1x2 stående videolayout

Du kan visa upp till två deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se inställningarna för rutnätsvy för Android Phone.

2x2 videolayout

Du kan visa upp till fyra deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. Vyn 2x2 är standardlayout för stående video.

Liggande videolayout – Android Phone

2x2 Liggande videolayout

Du kan visa upp till fyra deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se inställningarna för rutnätsvy för Android Phone.

3x2 liggande videolayout

Du kan visa upp till sex deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. 3x2-vyn är standardlayout för liggande video.

Stående videolayout – Android Tablet

2 x 3 stående videolayout

Du kan visa upp till sex deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy på Android-surfplattan.

2 timmar, 4 stående videolayout

Du kan visa upp till åtta deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. Vyn dygnet runt är standardlayout för stående video.

3 timmar, 7 stående videolayout

Du kan visa upp till 21 deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy på Android-surfplattan.

För att använda den 3x7 stående videolayouten måste din enhet ha en processor med minst 4 kärnor och minst 3 GB RAM.

Liggande videolayout – Android Tablet

3x2 liggande videolayout

Du kan visa upp till sex deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy på Android-surfplattan.

3x3 liggande videolayout

Du kan visa upp till nio deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. 3x3-vyn är standardlayout för liggande video.

5 timmar, 5 timmar, liggande videolayout

Du kan visa upp till 25 deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy på Android-surfplattan.

För att använda den 5 x 5 liggande videolayouten måste din enhet ha en processor med minst 4 kärnor och minst 3 GB RAM.

Inställningar för rutnätsvy

Ställ in den layout för rutnätsvy som du vill använda som standard.

Android-telefon

Tryck på > ljud och video och rulla ner till Stående och liggande.

Android-surfplatta

Tryck på > ljud och video och rulla ner till Stående och liggande.