Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

Kontakta dina medarbetare om du vill bli tillagd i utrymmen som de redan använder. Du kan också starta ett nytt utrymme när du vill påbörja ett samarbete.


 

Det går inte att söka efter tillgängliga utrymmen att delta i. Sökresultaten visar endast de utrymmen som du redan deltar i.