Innan du börjar

Om du vill minska storleken på de bilder och videor som du skickar i Webex Teams måste du först se till att din iPhone eller iPad är inställd på att använda mer kompatibla fil format. Gå till inställningar på din enhet > Kamera > Formatetoch knacka sedan på mest kompatibla. Mer information om hög grad av HEIF-format finns på Apples support webbplats.

Tryck på din profilbildoch sedan på Avancerat och välj Skicka minskad fil storlek.


 

Om du behöver skicka en fil till den ursprungliga storleken kan du stänga av inställningen när som helst.

Knacka på din profilbild ochsedan på Avancerat och välj Skicka minskad fil storlek.


 

Om du behöver skicka en fil till den ursprungliga storleken kan du stänga av inställningen när som helst.