Innan du börjar

Kommando eller åtgärd Syfte

Exempel:

Exempel

Och sedan då?

Den här funktionen är tillgänglig för möten, utbildnings möten och händelser. För händelser kan endast diskussions deltagare sortera, eftersom vara värd för händelser inte är tillgänglig från mobilappen.

1

Välj för att öppna Mötes deltagar panelen.

2

Välj Sortera efter > upphöjda händer

De Mötes deltagare som har höjt deras händer flyttas högst upp i Mötes deltagar listan och sorteras i den ordning de befinner sig i deras händer.


 

Värden och presentatören finns kvar längst upp i listan.