Med Webex Teams kan du ställa in aviseringar på två sätt: globalt så att inställningarna gäller för alla dina utrymmen eller individuellt så att inställningarna endast gäller för vissa utrymmen. Dessa inställningar fungerar tillsammans för att säkerställa att du får aviseringar om de meddelanden som du har störst till dig. Se tips för att ställa in aviseringar i Cisco Webex Teams för att få hjälp med att välja bästa kombinationer.


Du kan också få smarta aviseringar på alla dina enheter som Webex Teams installerade. Se smarta aviseringar från Cisco Webex Teams på flera enheter för mer information.

Klicka på information i utrymmet, Välj aviseringar ochVälj sedan en inställning och klicka på Spara för att ställa in dina inställningar.

1

Svep åt vänster på rummet i listan utrymmen och tryck sedan på Uppdatera aviseringar....

2

Välj inställningar för meddelanden om disk utrymme eller ljud avstängning.

1

Tryck länge på utrymmet i listan utrymmen och tryck sedan på Uppdatera aviseringar.

2

Välj inställningar för meddelanden om disk utrymme eller ljud avstängning.

Gå till utrymmes inställningar , Välj aviseringaroch Ställ in dina inställningar eller Stäng av aviseringar.


 

Du kan även ställa in din webbläsare till Flash när du har nya meddelanden. Klicka på profilbildoch gå till Inställningar > Avancerat > Inställningaroch välj sedan när du vill bli aviserad på det här sättet.