Webex Teams gör det möjligt att ställa in aviseringar på två sätt: globalt så att inställningarna gäller för alla dina utrymmen eller individuellt så att inställningarna endast gäller vissa utrymmen. Dessa inställningar fungerar tillsammans för att se till att du får aviseringar om de meddelanden som bäst passar dig. Se tips för att ställa in aviseringar i Cisco Webex Teams för att få hjälp med att välja de bästa kombinationerna.


Du kan också få smarta aviseringar på alla dina enheter som Webex Teams installerad. Se smarta aviseringar från Cisco Webex Teams på flera enheter för mer information.

Klicka på Utrymmes information i utrymmet och välj aviseringar. Välj sedan en inställning och klicka på Spara.

1

Svep åt vänster i utrymmet i utrymmes listan, knacka på meroch tryck sedan på Uppdatera aviseringar....

2

Välj inställningar för aviseringar om disk utrymme eller ljud.

1

Tryck längre på utrymmet i utrymmes listan och knacka sedan på Uppdatera aviseringar.

2

Välj inställningar för aviseringar om disk utrymme eller ljud.

Går du till utrymmes inställningarna , väljer aviseringaroch ställer in dina inställningar eller stänger av ljudet.


 

Du kan även ställa in din webbläsares flik till Flash när du har nya meddelanden. Klicka på din profilbild, gå till inställningar > Avancerade > inställningaroch välj sedan när du vill bli meddelad på det här sättet.