Från och med den 5 maj 2020 har nya organisationer i länder som mappas till regionen Nord Amerika följande begränsningar:

  • När organisationen hävdar användarnaförs användarna in i organisationen omedelbart. Alternativet försenad ansökan är inte tillgängligt.

  • Organisationen kan inte slås samman med organisationer som skapats före den 5 maj 2020.

När du konfigurerar en prenumeration eller prov period i Cisco Webex Control Hub, bestämmer land väljaren vilken region som lagrar en ny kund organisations data (organisationens identitet, användarens personliga identiteter, användarautentisering och krypterings nycklar). Följ dessa steg för att kontrol lera regionen (Europa eller Nord Amerika) som ett visst land mappas till.

Den här ändringen påverkar inte kunder med en befintlig organisation, nya organisationer som skapats via webex.com, eller nya organisationer som är mappade till den europeiska regionen.

Den här ändringen inkluderar organisationer som skapats genom Cisco Webex direkt-och partner LED-kanaler. Vi planerar att minska dessa begränsningar.

Mer information om regioner finns i data samplaceringslägen i Cisco Webex Teams.