1

När du vill att fler rum ska fungera klickar du på panelknappen för att dölja rumslistan.

2

Klicka på panelknappen igen för att expandera listan och gå tillbaka till dina utrymmen.

1

När du vill att fler rum ska fungera klickar du på panelknappen för att dölja rumslistan.

2

Klicka på panelknappen igen för att expandera listan och gå tillbaka till dina utrymmen.