1

När du vill att det ska fungera mer rum klickar du på panel knappen för att dölja utrymmes listan.

2

Klicka på panel knappen igen för att expandera listan och gå tillbaka till dina utrymmen.

1

När du vill att det ska fungera mer rum klickar du på panel knappen för att dölja utrymmes listan.

2

Klicka på panel knappen igen för att expandera listan och gå tillbaka till dina utrymmen.