Den här artikeln beskriver funktionen whiteboardning på personliga Skriv bords enheter.

Med Webex Teams-appen kan du spara dina whiteboards i ett Webex Teams utrymme och dela dem med andra Mötes deltagare. Du kan även skicka dina whiteboards via e-post till personer inom och utanför din organisation.

Skapa en whiteboard

1

Knacka på ikonen whiteboard-ikonen på Start skärmen.


Om du inte redan har skapat en whiteboard under mötet öppnas en ny whiteboard.

Om du redan har skapat en eller flera whiteboardtavlor under mötet öppnas den senaste whiteboardtavlan. Knacka för att öppna en ny whiteboardtavla.

2

Använd en Stylus eller Använd fingrarna för att rita på whiteboardtavlan. Välj bland olika färger och ta bort linjer med rader gummit. Tryck för att gå tillbaka ett steg . Du kan ta tillbaka vad du nyss tog bort med knappen gör om. Tryck och sedan . Du kan göra om de åtgärder du har gjort under den aktuella whiteboard-sessionen. Knacka för att skapa en fästis.


 

För att ändra Penn storleken knackar du på Penn ikonen för att öppna alternativen . Tryck för att välja den linje tjock lek du vill använda.

För att zooma in och ut i bilden, dra av och på pekskärmen. Du kan zooma upp till 3x. När du är inzoomad kan du flytta whiteboardtavlan runt genom att trycka med två fingrar och svepa till den riktning som du vill flytta bilden till.

Whiteboarden erbjuder en oändlig yta där du kan rita och skriva utan att inte ha ont om utrymme. Svep helt enkelt med två fingrar i valfri riktning.För att rensa whiteboardtavlan, knacka på ikonen rader gummi två gånger och tryck .

3

Tryck på klar när du vill lämna whiteboardtavlan.

Skapa en whiteboard under ett samtal eller ett möte

De whiteboards som skapades under ett möte sparas automatiskt i det Webex Teams utrymme du delar med de andra deltagarna under ett Webex Teams-möte eller som har anslutits av en länkad Webex enhet. Du kan även öppna andra whiteboards som tidigare har sparats i det utrymmet.

1

Knacka på ikonen whiteboard whiteboard. Om du inte ser ikonen knackar du på skärmen.

2

Välj bland följande alternativ:

  • Knacka på ny whiteboardför att navigera direkt till en ny whiteboard.
  • Knacka på alla whiteboardsoch välj en befintlig whiteboard. I listan whiteboardtavlor, knackar du på miniatyr ikonen på den whiteboard som du vill öppna och använda.
3

När du öppnar en whiteboard på ett samtal, börjar du automatiskt dela whiteboardtavlan med andra på samtalet. Du kan se Mötes deltagarnas eller initialernas avatarer med hjälp av whiteboardtavlan så att du kan följa vem som ritar.4

När du är klar knackar du på klar. Din whiteboardtavla är fortfarande delad med samtals deltagarna. Tryck för att återgå till din whiteboardtavla eller på sluta dela för att sluta dela din whiteboardtavla.

Whiteboardtavlana finns nu på Whiteboard-menyn i det Webex Teams utrymme som du delar med de andra Mötes deltagarna.

Du kan även skicka dina whiteboards via e-post genom att knacka .

Om du inte befinner dig i ett Webex Teams samtal och vill spara dina whiteboards i ett Webex Teams utrymme knackar du på Whiteboard på Start skärmen när samtalet avslutas och väljer Spara. Ett nytt Webex Teams utrymme med whiteboardtavlan kommer att skapas.

Öppna en befintlig whiteboardtavla

Om du skapar mer än en whiteboard under en session läggs varje ny till i listan över befintliga whiteboards. Du kan använda den här skärmen för att öppna whiteboards som du har skapat i det aktuella mötet.

1

Knacka på ikonen whiteboard-ikonen på Start skärmen.


Om en eller flera whiteboardtavlor har skapats under en session visas den senaste whiteboardtavlan.
2

Knacka för att öppna listan över whiteboards. Knacka på den whiteboard som du vill öppna.


Ta bort en whiteboard

Du kan ta bort dina whiteboardtavla direkt från whiteboard-skärmen eller från listan över befintliga whiteboards. De whiteboards som du skapar lagras där och förblir tillgängliga under mötet. När du avslutar mötet, eller när enheten går till vilo läge, raderas de whiteboards som sparas i listan automatiskt.

Om du vill behålla de whiteboards som du skapar på din Skriv bords enhet kan du spara dem i ett nytt Webex Teams utrymme eller skicka dem via e-post.

1

Knacka på ikonen whiteboard-ikonen på Start skärmen.


Om en eller flera whiteboardtavlor har skapats under en session visas den senaste whiteboardtavlan.

2

Tryck Ta bort-knapp i det nedre vänstra hörnet och ta bort.


Du kan även knacka för att öppna listan över befintliga whiteboards. Knacka Ta bort-knapp och välj vilka whiteboards som du vill ta bort. Knacka och bekräfta ditt val i dialogruta.

Skapa en kopia av en whiteboard

1

Knacka på ikonen whiteboard-ikonen på Start skärmen.


Om du inte redan har skapat en whiteboard under mötet öppnas en ny whiteboard.

Om du redan har skapat en eller flera whiteboardtavlor under mötet öppnas den senaste whiteboardtavlan. Knacka för att öppna en ny whiteboardtavla.

2

Skapa en kopia av whiteboardtavlan genom att knacka i det nedre vänstra hörnet. Kopian sparas i whiteboard-menyn och du kan fortsätta att arbeta på den på samma sätt som på en annan whiteboardtavla.