Skapa en whiteboardtavla när du inte är i ett samtal

När du inte är i ett samtal kan du öppna en whiteboardtavla och börjar rita.

1

Tryck på Whiteboard-ikonen på startsidan.


Ett meddelande visas för att påminna dig om att du bara kan spara arbetet på whiteboardtavlor i samtal som har initierats från ett Cisco Webex Teams-utrymme.

2

Använd en penna eller fingrarna för att rita på whiteboardtavlan. Välj mellan olika färger och ta bort linjer med radergummit. Tryck på för att gå tillbaka ett steg. Du kan ångra vad du just tog bort med knappen Ångra. Tryck på och sedan på . Du kan göra om de steg som du har ångrat under den aktuella whiteboardsessionen.


 

Om du vill ändra pennans storlek trycker du på pennikonen för att öppna alternativen . Tryck för att välja den linjetjocklek du vill använda.

Whiteboardtavlan har en oändlig arbetsyta där du kan rita och skriva utan att utrymmet tar slut. Dra helt enkelt med två fingrar i valfri riktning.Om du vill rensa whiteboardtavlan trycker du två gånger på ikonen för radergummit och trycker sedan på .

Om du vill zooma in och ut i bilden drar du ihop eller i sär bilden på enhetens touchscreen. Du kan zooma in upp till 3x. När bilden är inzoomad kan du flytta runt whiteboardtavlan genom att trycka med två fingrar och dra i den riktning du vill flytta bilden.

3

Tryck på Klart när du vill lämna whiteboardtavlan.

Använda whiteboardtavlan i samtal som startats i ett Cisco Webex Teams-utrymme

Om du vill använda whiteboard i ett samtal måste samtalet startas från ett Cisco Webex Teams-utrymme.

När du använder en whiteboardtavla i samtal som startats i ett Webex Teams-utrymme sparas arbetet till det utrymmet. Du kan också öppna andra whiteboardtavlor som tidigare har sparats till det utrymmet.

  • Din whiteboardtavla delas automatiskt med andra i samtalet. De andra deltagarna kan sedan redigera whiteboardtavlan och rita på den samtidigt som du.

  • När en annan deltagare väljer att dela sin whiteboardtavla i realtid öppnas den på din enhet. Du kan rita samtidigt som deltagaren som har delat whiteboard. Du kan se bilden på deltagaren eller initialerna på enheten som använder whiteboard så att du kan följa vem som ritar.

1

Tryck under samtalet på Whiteboard Whiteboard-ikonen. Om du inte ser ikonen trycker du på skärmen.

2

Välj ett av följande alternativ:

  • Tryck på Ny whiteboardtavla om du vill gå direkt till en ny whiteboardtavla.
  • Tryck på Alla whiteboardtavlor för att välja en befintlig whiteboardtavla. Tryck på miniatyrikonen för whiteboardtavlan som du vill öppna och använda i listan över whiteboardtavlor.
3

När du öppnar en whiteboardtavla i ett samtal börjar du automatiskt dela den whiteboardtavlan med andra i samtalet. Använd en penna eller fingrarna för att rita på whiteboard. Välj mellan olika färger och ta bort linjer med radergummit. Tryck på för att gå tillbaka ett steg. Du kan ångra vad du just tog bort med knappen Ångra. Tryck på och sedan på . Du kan göra om de steg som du har ångrat under den aktuella whiteboardsessionen. Tryck på för att skapa en minneslapp.


 

Om du vill ändra pennans storlek trycker du på pennikonen för att öppna alternativen . Tryck för att välja den linjetjocklek du vill använda.

Whiteboardtavlan har en oändlig arbetsyta där du kan rita och skriva utan att utrymmet tar slut. Dra helt enkelt med två fingrar i valfri riktning.Om du vill rensa whiteboardtavlan trycker du två gånger på ikonen för radergummit och trycker sedan på .

Om du vill zooma in och ut i bilden drar du ihop eller i sär bilden på enhetens touchscreen. Du kan zooma in upp till 3x. När bilden är inzoomad kan du flytta runt whiteboardtavlan genom att trycka med två fingrar och dra i den riktning du vill flytta bilden.

4

När du är klar trycker du på Klart. Din whiteboard delas fortfarande med samtalsdeltagarna. Tryck på för att börja arbeta på din whiteboard igen eller tryck på sluta dela för att sluta dela din whiteboard.

Din whiteboard sparas automatiskt i whiteboard-menyn i det utrymme där samtalet startades.

Ta bort en whiteboardtavla

Du kan ta bort whiteboardtavlor när du befinner dig i ett samtal som har startats i ett Cisco Webex Teams-utrymme.

1

Tryck under samtalet på Whiteboard och välj Whiteboard-ikonen.


Whiteboard-meny
2

Tryck på Knappen Ta bort och välj vilka whiteboardtavlor som du vill ta bort.

3

Tryck på och bekräfta ditt val i dialogrutan.

Kända begränsningar

  • Om du vill kunna använda en whiteboard i ett samtal måste samtalet startas från Webex-teams eller gås med i med hjälp av en parkopplad Cisco Webex-enhet. Whiteboardfunktionen fungerar inte om samtalet har startats eller anslutits med direkt URI eller OBTP.

  • Om en whiteboardaktiverad enhet eller klient ringer en DX70-enhet eller DX80-enhet med whiteboardfunktionen aktiverad, men inte har parkopplats med den DX70-enheten eller DX80-enheten startar inte whiteboardfunktionen och ett felmeddelande visas. Det beror på att det inte finns något Cisco Webex Teams-utrymme som är associerat med det här samtalet. Samtalet fortfarande går igenom.

  • Alla samtal med en Cisco-möte Server ingår eller andra SIP-baserad konferens-enheter, misslyckas eftersom de inte är Cisco Webex-samtal.