Öppna Webex Meetings-app och tryck på inställningar för att Visa huvud menyn.

Knacka på Mötes listan för att öppna valen av kalender integrering.

  • Välj Webex kalender om du vill integrera Webex schemalagda möten och möten i personliga rum från din Webex webbplats och se kommande möten i den Webex Meetings-app.

  • Välj enhets kalender för att integrera möten som har schemalagts på din mobila enhet och se kommande möten i Webex Meetings-app.

  • Välj Office 365-kalender för att integrera möten från Outlook och se kommande möten i Webex Meetings-app.


Om ett möte finns i Webex kalender, i Microsoft Office 365-kalendern och i enhets kalendern visas först och dubblettposter i Webex-kalendern.

Prioritets nivån för kalendern är följande: Webex kalender > Office 365 kalender > enhets kalender. Endast Webex möten visas i Mötes listan.