1

Klicka på din profilbildoch välj inställningar.

2

Gå till Allmänt, avmarkera Visa Availibility ochklicka sedan på Dölj status och klicka sedan på Spara.

1

Klicka på din profilbild och välj sedan inställningar.

2

Välj Allmänt, avmarkera Visa statusoch klicka sedan på Dölj status.

Knacka på din profilbild, knacka på Avanceratoch inaktivera sedan delning av status.

Klicka på din profilbild och välj inställningar > Avanceratoch avmarkera sedan delnings status.