1

Klicka på din profilbildoch välj inställningar.

2

Gå till Allmänt, avmarkera Visa Availibility ochklicka sedan på Dölj statusar och klicka på Spara.

1

Klicka på din profilbild och välj sedan inställningar.

2

Välj Allmänt, avmarkera Visa statusaroch klicka sedan på Dölj statusar.

Knacka på din profilbild, tryck på Avanceratoch stäng sedan av dela din status.

Klicka på din profilbild och välj Inställningar > Avanceratoch avmarkera sedan delnings status.