1

Klicka på din profilbildoch välj inställningar.

2

Avmarkera Visa statusar, klicka på Dölj statusaroch klicka sedan på Spara.

1

Klicka på din profilbild och välj sedan inställningar.

2

Välj Allmänt, avmarkera Visa statusaroch klicka sedan på Dölj statusar.

Tryck på din profilbild, tryck på inställningar, Välj Avancerat och Stängav dela din status.

Klicka på din profilbild och välj Inställningar > Avanceratoch avmarkera sedan delnings status.