1

Klicka på din profilbild och klicka sedan på inställningar > allmän.

2

Avmarkera kryss rutan Visa Availibility och status under tillgänglighet och status och klicka sedan på Spara.

1

Klicka på din profilbild och klicka sedan på > allmänna inställningar.

2

Avmarkera kryss rutan Visa Availibility och status under tillgänglighet och status och klicka sedan på Spara.

Knacka på din profilbild, knacka på Avanceratoch inaktivera sedan delning av status.

Klicka på din profilbild och välj inställningar > Avanceratoch avmarkera sedan delnings status.