Gäller: Start-, plus-och verksamhets planer

1

Från din översikts sida gör du något av följande:

  • Välj Redigera användare..

    ,

  • Klicka på användare i navigerings menyn.
2

Klicka på Penn ikonen ( ) till höger om den användare som du vill redigera och gör sedan dina ändringar. Du kan redigera användarens förnamn och efter namn och du kan välja om du vill att användaren ska ha administratörs behörighet.


 

För att ändra en användares e-postadress måste du först ta bort användarenoch sedan lägga till den med den nya e-postadressen.

3

När du är klar klickar du på Spara.