Digital skyltning finns för Cisco Webex Boards, Desk Pro och enheter i Room-serien.

Läs Bästa metoder för hur du använder webbmotorn för att lära dig mer om de funktioner och begränsningar som stöds av webbmotorn. Gå till avsnittet Felsökning om du stöter på ett problem med en webbsida.

Konfigurera digital signering direkt från Cisco Webex Control Hub

Du kan visa webbinnehåll på hela skärmen på din enhet i Webex Board- eller Room-serien. Med digital signatur kan du se till att webbsidorna visas på skärmen när din enhet är i viloläge.

Alternativet att aktivera digital signering kan konfigureras via Cisco Webex Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com gå till sidan Enheter och klicka på din enhet i listan.


 

Välj flera enheter om du vill använda digital signering på flera enheter och klicka på Redigera konfigurationer i verktygsfältet.

2

Klicka på Digital signering under Konfigurationer i panelen som öppnas till höger.

3

Ange webbsidans URL som du vill visa och aktivera eller inaktivera interaktivitet. Observera att det interaktiva läget endast fungerar på enheter med Webex Board. Se till att du har växlat till Aktivera digital signering.

4

Välj Spara.

Som standard visas webbsidan i 120 minuter innan enheten övergår i vänteläge.

Konfigurera digital signering via webbportalen

Du kan även aktivera digital signering via webbportalen på enheten där du kan ställa in fler konfigurationer. Läs artikeln Avancerade inställningar för information om hur man kommer åt det.

Öppna fliken Inställningar, välj Konfiguration och välj följande konfigurationer:

  • Konfiguration > Webbmotor > Läge: Välj för att aktivera webbmotorn.

  • Konfiguration > Webbmotor > RemoteDebugging: med RemoteDebugging kan du köra Chrome Developer Console på din dator. Se till att stänga av RemoteDebugging efter användning. Mer information finns i artikeln Felsökning.

Använd sedan följande konfigurationer för att ställa in digital signering:

  • Konfiguration > Vänteläge > Signering > Ljud: Ljudet är avstängt som standard, men du kan aktivera det genom att använda den här konfigurationen. Ljudvolymen följer videosystemets ljudinställning.

  • Konfiguration > Vänteläge > Signering > InteraktivtLäge: Välj interaktiv om du vill ha möjlighet att interagera med webbsidan. Om du väljer EjInteraktiv dirigeras användarna tillbaka till startskärmen när de klickar på på webbsidan. Det interaktiva läget fungerar endast på enheter med Webex Board.

  • Konfiguration > Vänteläge > Signering > Läge: Slå för att aktivera webbvyn.

  • Konfiguration > Vänteläge > Signering > UppdateraIntervall: Webbvyn uppdateras var N sekund. Den här inställningen är användbar för webbsidor som inte kan uppdatera sig själva. Du bör inte använda den här inställningen i interaktivt läge.

  • Vänteläge > Signering > URL: Ange adressen för den webbsidan som ska visas på skärmen.

Eftersom webbsidan visas på skärmen innan enheten övergår till vänteläge kan det vara bra att ställa in följande konfigurationer för vänteläge:

  • Konfiguration > Vänteläge > Kontroll: Aktivera för att enheten ska övergå i vänteläge när väntetiden har uppnåtts. När enheten stängs av går det inte att ange vänteläge.

  • Konfiguration > Vänteläge > Fördröjning > 120: Ange hur länge (i minuter) enheten ska vänta innan den övergår i väntgeläge. Vi rekommenderar att du ställer in timern på 120.

  • Konfiguration > Vänteläge > VaknaVidRörelseavkänning: Om du anger Av inaktiveras väckning vid rörelseavkänning. Om inställningen är På aktiveras systemet automatiskt från viloläge när folk går in i rummet.