1

Klicka på din profilbild, Välj inställnings > kontonoch klicka sedan på Lägg till konto.

2

Ange din konto information och Anslut till ditt konto.

3

Klicka sedan på Tillåt åtkomst till.


 

Din administratör kan begränsa kontot som du använder för att logga in på ditt Box-konto. Om du får ett fel meddelande kontaktar du din administratör för att bekräfta din konto information.

1

Klicka på din profilbild, Välj inställningar > kontonoch klicka sedan på +.

2

Ange din konto information och Anslut till ditt Box-konto.

3

Klicka sedan på Tillåt åtkomst till.


 

Din administratör kan begränsa kontot som du använder för att logga in på ditt Box-konto. Om du får ett fel meddelande kontaktar du din administratör för att bekräfta din konto information.