1

Går du till utrymmenoch markerar ett utrymme.

2

Klicka på filen i utrymmet för att öppna den.

1

Går du till utrymmenoch markerar ett utrymme.

2

Knacka på filen i utrymmet för att öppna den.


 

Mobil användare kan inte Visa filer som begränsar åtkomst till en grupp personer. Om du inte kan öppna en fil kontrollerar du om ägaren kan ställa in filens åtkomst behörighet till alla med länken.