1

Går du till utrymmen och markerar ett utrymme.

2

Klicka på filen i utrymmet för att öppna den.

1

Går du till utrymmen och markerar ett utrymme.

2

Knacka på filen i utrymmet för att öppna den.


 

Du kan behöva ange ditt användar namn och lösen ord för att kunna visa filen.