Kommer snart! Vi ger dig en förhandstitt på de nya funktionerna i Cisco Webex Teams. Se fliken "kommer snart" i Nyheter i Cisco Webex Teams för planerade lanserings datum.

1

Går du till utrymmenoch markerar ett utrymme.

2

Klicka på filen i utrymmet för att öppna den.