Du kan ändra skärmens layout när en deltagare delar en presentation eller whiteboard. Välj mellan dessa layoutalternativ:

Enkel: visar endast presentationen.

Lika: alla deltagare visas i bilder med samma storlek.

Överlägg: visar presentatören som en bild-i-bild (PiP).

Framträdande: visar presentatören som en bild-utanför-bild (PoP).

1

Välj Layout för att öppna layoutalternativen.


2

Markera den layout som du vill använda.