Vattenstämpel
31 jul 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex Teams | Ta reda på vilken samtals tjänst du har

Om din administratör har konfigurerat telefon tjänster för din organisation har du vissa avancerade uppringnings funktioner som du kan använda i Webex Teams. Om du är osäker på vilken tjänst du har finns det ett enkelt sätt att berätta.

Klicka på din profilbild och sedan på Inställningar för > telefon tjänst.

Du ser en av följande tjänster här:
  • Du är inloggad (Unified CM)

  • Du är inloggad (Webex Calling)


 

Om du inte ser inställningarna för telefon tjänsten betyder det att din organisation endast är konfigurerad för Webex Teams samtal.

Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga finns i Webex Teams | Samtals alternativ som stöds

Klicka på din profilbild och sedan på inställningar > .

Du ser en av följande tjänster här:
  • Du är inloggad (Unified CM)

  • Du är inloggad (Webex Calling)


 

Om du inte ser inställningarna för telefon tjänsten betyder det att din organisation endast är konfigurerad för Webex Teams samtal.

Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga finns i Webex Teams | Samtals alternativ som stöds

Tryck på din profilbild och fortsätt till telefon tjänster.

Du ser en av följande tjänster här:
  • Du är inloggad (Unified CM)

  • Du är inloggad (Webex Calling)


 

Om du inte ser inställningarna för telefon tjänsten betyder det att din organisation endast är konfigurerad för Webex Teams samtal.

Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga finns i Webex Teams | Samtals alternativ som stöds

Vattenstämpel
31 jul 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex Teams | Lyssna på dina röst meddelanden (Webex Calling)

Inga fler överblickade röst meddelanden i Webex Teams. När du har ett röst meddelande som väntar åt dig ser du en röd Brick räknare (indikator för meddelande väntar) intill din röst brev låda (skriv bord) eller samtal (mobil) så att du vet hur många meddelanden du väntar på dig. När du har lyssnat på dina meddelanden (från appen eller din skrivbordstelefon), försvinner brickan. Du kan även ringa in till ditt röst brev låde nummer för att ställa in hälsning, skicka röst meddelanden och mycket mer.

Du behöver ingen PIN-kod för att få till gång till röst meddelanden direkt i Webex Teams.

För att se vilken samtals tjänst som du har ställt in för, se Webex Teams | Ta reda på vilken samtals tjänst du har.

Går du till röst brev låda , väljer ett meddelande och lyssnar sedan på meddelandet på något av följande sätt:

  • Högerklicka på meddelandet och välj spela upp röst meddelande.
  • Klicka på spela upp i fönstret som öppnas till höger.

Du har några andra alternativ som du kan använda när du vill: Ring personen igen med ljud eller video, ta bort meddelandet eller markera meddelandet som läst.


Om din administratör inte konfigurerar röst brev lådan på det här sättet kan du klicka på Ring röst brev låda och följa anvisningarna för att lyssna på dina meddelanden. Du kan också få till gång till fler röst brev lådan, t. ex. skapa en personlig hälsning, skicka ett meddelande och mycket mer. Du behöver en PIN-kod för att få till gång till dessa funktioner – Använd åtgärden installera PIN-kod eller kontakta din administratör om du inte kan skapa en PIN-kod.

Se till att du har din PIN-kod praktisk. Du kommer att behöva Lyssna på dina meddelanden och hantera röst brev låda.

Se Webex Teams | om du vill se vilken telefon tjänst som du har ställt in för. Ta reda på vilken samtals tjänst du har.

1

Klicka på röst brev låda högst upp i din samtals historik.

2

Välj ett meddelande och Knacka på spela upp i informations fönstret .

Du har några andra alternativ som du kan använda när du vill: Ring personen igen, ta bort meddelandet eller markera meddelandet som läst.

3

Följ anvisningarna för att lyssna på dina meddelanden. Du kan också få till gång till fler röst brev lådan, t. ex. skapa en personlig hälsning, skicka ett meddelande och mycket mer. Du behöver en PIN-kod för att få till gång till dessa funktioner. Kontakta din administratör om du inte kan skapa en PIN-kod.

Vattenstämpel
31 jul 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex Teams | Ställ in en PIN-kod till röstbrevlåda (Unified CM)

Du kan skapa en ny PIN-kod för röst brev låda så att du kan ringa för att kontrol lera dina röst meddelanden och få till gång till andra röst brev låde funktioner.

1

Klicka på din profilbild, Välj inställningar > -samtal, bläddra till självbetjänings portalen och klicka sedan på Self Care Portal.

2

Från självbetjänings portalen klickar du på röst brev lådaoch sedan på Starta röst brev låda.

Beroende på hur din organisation är konfigurerad kan du behöva logga in igen.

Och sedan då?

Du kan använda den nya PIN-koden för att komma åt dina röst brev-och anpassningsbara inställningar när du går till röst brev låda i Webex Teams och sedan klicka på röst brev låda

1

Klicka på din profilbild, Välj inställningar > samtal, bläddra till självbetjänings portalen och klicka sedan på Self Care Portal.

2

Från självbetjänings portalen klickar du på röst brev låda, klickar på Öppna röst brev lådaoch följer sedan stegen för att ändra PIN-koden.

Beroende på hur din organisation är konfigurerad kan du behöva logga in igen. Kontakta din administratör om du inte har röst meddelande inställningar.

Och sedan då?

Du kan använda den nya PIN-koden för att komma åt dina röst brev-och anpassningsbara inställningar när du går till röst brev låda i Webex Teams och sedan klicka på röst brev låda

Vattenstämpel
31 jul 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex Teams | Ställ in en PIN-kod till röstbrevlåda (Webex Calling)

Första gången du markerar din röst brev låda i Webex Teams uppmanas du att ange en PIN-kod. Du kan använda stegen som beskrivs här för att hjälpa dig att skapa din PIN-kod första gången eller ändra din PIN-kod när du vill. När du ställer in din PIN-kod kan du också göra så här för att anpassa hälsningen.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×