Vattenstämpel
25 maj 2021 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex | röstbrevlåda

Du behöver inte oroa dig över att du saknar viktiga samtal. Du kan kontrollera dina röstmeddelanden direkt i appen.

Webex | ta reda på vilken samtalstjänst du har

Om din administratör har angett telefontjänster för din organisation har du tillgång till avancerade samtalsfunktioner som du kan använda i Webex. Om du är osäker på vilken tjänst du har finns det ett enkelt sätt att se det på.

Klicka på profilbild och gå sedan till Inställningar >Telefontjänster.

Du ser en av följande tjänster här:
 • Du är inloggad på Cisco Unified Communications Manager – din samtalstjänst är Unified CM.

 • Du är inloggad på Webex Calling – Din samtalstjänst Webex Calling.

 • Du är inloggad – din samtalstjänst ligger på din tjänsteleverantör.


 

Om du inte ser någon telefontjänstinställning innebär det att din organisation endast är konfigurerad för Webex-samtal.

För information om vilka funktioner som är tillgängliga för dig, se Alternativ för | Webex-stödda samtal

Klicka på profilbild och gå sedan till Inställningar >Telefontjänster.

Du ser en av följande tjänster här:
 • Du är inloggad på Cisco Unified Communications Manager – din samtalstjänst är Unified CM.

 • Du är inloggad på Webex Calling – Din samtalstjänst Webex Calling.

 • Du är inloggad – din samtalstjänst ligger på din tjänsteleverantör.


 

Om du inte ser någon telefontjänstinställning innebär det att din organisation endast är konfigurerad för Webex-samtal.

För information om vilka funktioner som är tillgängliga för dig, se Alternativ för | Webex-stödda samtal

Tryck på profilbild och gå sedan till Telefontjänster.

Du ser en av följande tjänster här:
 • Du är inloggad på Cisco Unified Communications Manager – din samtalstjänst är Unified CM.

 • Du är inloggad på Webex Calling – Din samtalstjänst Webex Calling.

 • Du är inloggad – din samtalstjänst ligger på din tjänsteleverantör.


 

Om du inte ser någon telefontjänstinställning innebär det att din organisation endast är konfigurerad för Webex-samtal.

För information om vilka funktioner som är tillgängliga för dig, se Alternativ för | Webex-stödda samtal

Vattenstämpel
25 maj 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex | Lyssna på dina röstmeddelanden

Inga fler nedröstade röstmeddelanden i Webex. När du har ett röstmeddelande som väntar på dig ser du en röd brickräknare (meddelande väntar-indikator) bredvid din röstbrevlåda (skrivbord) eller samtalsikonen (mobil) som låter dig veta hur många meddelanden du har väntat på dig. När du har lyssnat på dina meddelanden (från appen eller skrivbordstelefon program) försvinner brickräknaren. Du kan även ringa in till ditt röst brev snummer för att ställa in hälsningsfraser, skicka röstmeddelanden med mera.

Du behöver ingen PIN-kod för att komma åt röstmeddelanden direkt i Webex.

Se Webex ta reda på vilka samtalstjänst du har för information om vilken samtalstjänst du har för mer information | om vilken samtalstjänst duhar.

Gå till Röstbrevlåda , välj ett meddelande och lyssna sedan på meddelandet på något av följande sätt:

 • Högerklicka på meddelandet och välj Spela upp röstmeddelande.
 • Klicka på Spela upp i fönstret som öppnas till höger.

Du har några andra alternativ nära till hands: ring upp personen med ljud eller video, ta bort meddelandet eller markera meddelandet som läst.

Dina röstmeddelanden kan visa en av dessa indikatorer:

 • Utropstecken – anger ett brådskande, viktigt röstmeddelande.

 • Nyckel– Anger ett privat röstmeddelande. Du kan inte vidarebefordra privata meddelanden till andra personer.

 • Lås (endast samtal i Webex (Unified CM) – Anger ett säkert röstmeddelande. Varje gång du spelar upp meddelandet hämtas det och den lokala filen tas bort när du är klar.


Om din administratör inte har ställt in din röstbrevlåda på detta sätt kan du klicka på Ring röstbrevlåda och följa anvisningarna för att lyssna på dina meddelanden. Du kan också få tillgång till fler röst brev låde funktioner, såsom att skapa en personlig hälsning, skicka ett meddelande och mycket mer. Du behöver en PIN-kod för att få åtkomst till dessa funktioner – använd den konfigurerade PIN-koden eller kontakta din administratör om du inte kan skapa en PIN-kod.

Se till att du har din PIN-kod till hands. Du behöver den för att lyssna på dina meddelanden och hantera din röstbrevlåda.

Mer information om vilken telefontjänst du har angett finns i Webex | ta reda på vilka samtalstjänst duhar.

1

Gå till och knacka sedan på Röstbrevlåda överst i samtalshistoriken.

2

Välj ett meddelande och knacka sedan på Spela upp i informationsfönstret för röstbrevlådan.

Du har några andra alternativ nära till hands: ringa upp personen, ta bort meddelandet eller markera meddelandet som läst.

3

Om du är konfigurerad för samtal i Webex (Unified CM) kan du skicka det till din papperskorg efter att du har lyssnat på ett meddelande. Svep till vänster över meddelandet och knacka på Ta bort. Om du behöver återställa meddelandet eftersom du har tagit bort det av misstag går du till papperskorgsmappen, knackar på meddelandet och väljer sedan Återställ.

4

Tryck på , välj Ring röstbrevlåda och följ sedan anvisningarna för att få tillgång till fler röst brev låde funktioner, såsom att skapa en personlig hälsning, skicka ett meddelande och mycketmer. Du behöver en PIN-kod för att få åtkomst till dessa funktioner. Kontakta administratören om du inte kan skapa en PIN-kod.

Vattenstämpel
25 maj 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex | Ställ in en PIN-kod för röstbrevlåda (Unified CM)

Du kan konfigurera en ny PIN-kod för röst brev låde så att du kan ringa för att kontrollera dina röst meddelanden och få tillgång till andra röst brev låde funktioner som personliga hälsningar.

1

Klicka på din profilbild, välj Inställningar > Samtal , bläddra tillSjälvhjälpsportal och klicka sedan på Självhjälpsportal.

2

Gå till Self Care Portal, klicka på Röstbrevlåda och sedan på Starta Inbox för röstbrevlåda.

Beroende på hur din organisation är konfigurerad kan du behöva logga in igen.

Nästa steg

Du kan använda den nya PIN-koden för att komma åt din röstbrevlåda och anpassningsbara inställningar när du går till röstbrevlåda i Webex och sedan klickar på Ring röstbrevlåda .

1

Klicka på din profilbild, välj Inställningar > Samtal , bläddra tillSjälvhjälpsportal och klicka sedan på Självhjälpsportal.

2

Från Self Care Portal klickar du på Röstbrevlåda, klickar på Starta inkorgen för röstbrevlåda ochföljer sedan stegen för att ändra lösenord till din PIN-kod.

Beroende på hur din organisation är konfigurerad kan du behöva logga in igen. Om du inte har några inställningar för röstbrevlådan kontaktar du administratören.

Nästa steg

Du kan använda den nya PIN-koden för att komma åt din röstbrevlåda och anpassningsbara inställningar när du går till röstbrevlåda i Webex och sedan klickar på Ring röstbrevlåda .

Vattenstämpel
25 maj 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex | Ange en PIN-kod för röstbrevlåda (Webex-samtal och samtal som en tjänsteleverantör är värd för)

Första gången du kontrollerar din röstbrevlåda i Webex blir du ombedd att ange en PIN-kod. Du kan ha fått en PIN-kod från din administratör eller så kan du använda stegen som presenteras här för att hjälpa dig att skapa din PIN-kod för första gången eller ändra din PIN-kod om du glömmer den när som helst. När du ställer in din PIN-kod kan du även göra saker som att anpassa din hälsningsfras.

1

Gå till Cisco Webex-inställningar och välj Min profil .

2

Klicka på "..." och välj Ändra PIN-kod för röstbrevlåda.

3

Ange din nya PIN-kod till röstbrevlåda med följande krav:

 • Måste innehålla minst sex siffror och högst 8 siffror. Enbart siffror!

 • Får inte vara samma som någon av dina tidigare fem PIN-koder.

 • Får inte innehålla ditt anknytningsnummer.

 • Får inte innehålla enstaka eller serier av upprepande siffror (till exempel 228883, 121212 eller 408408).

 • Får inte vara en sifferserie (till exempel 012345 eller 987654).

 • Får inte innehålla siffror som knappas in i rak linje på knappsatsen.

 • Får inte vara omvänd ordning på din senaste PIN-kod.

4

Ange din PIN-kod igen i Bekräfta PIN-kod för röstbrevlåda och klicka på Spara .

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×