Kontrollera först om Webex är igång korrekt. Du kan kontrollera https://status.webex.com för att få den senaste statusen. I Webex för Windows och Mac kan du även använda hälsokontrollen i appen.

Om du är i ett hemnätverk ska du se till att andra enheter inte knyter bandbredden. Större problem för bandbreddsanvändning är videoströmning, online-spel och internetsamtal. Andra enheter kanske tar upp bandbredden eller så kanske din anslutning inte uppfyller minimikraven för att köra appen. Internetanslutningen kanske inte heller uppfyller minimikraven för bandbredd.

Kör nätverkstestet i Firefox eller Chrome på samma nätverk som Cisco Webex du försöker använda appen på. Kopiera resultaten till urklipp och klistra in dem i en textfil om du behöver ge dem till supportteamet.

Om du fortfarande har problem med ljud och video i Webex kan du kontakta ditt företags supportteam eller öppna ett support fall för Webex. Bifoga textfilen med resultaten från nätverkstestet.