Klicka på Filtrera efter om du vill se filtren, Välj utkastoch välj sedan det meddelande som du vill avsluta.


 

Meddelande utkast finns kvar även efter en omstart så att du alltid kan återgå till dem.

Tryck på för att visa dina tillgängliga filter, gå till utkastoch välj sedan det meddelande du vill avsluta.

Tryck på för att visa dina tillgängliga filter, gå till utkastoch välj sedan det meddelande du vill avsluta.

Klicka på , gå till utkastoch välj sedan det meddelande du vill avsluta.