Klicka på Filtrera efter för att titta på dina filter, Välj utkastoch välj sedan meddelandet som du vill slutföra.


 

Du är meddelande utkast bevaras även efter en omstart så att du alltid kan komma tillbaka till dem.

Tryck för att visa dina tillgängliga filter, gå till utkastoch välj sedan meddelandet som du vill slutföra.

Tryck för att visa dina tillgängliga filter, gå till utkastoch välj sedan meddelandet som du vill slutföra.

Klicka på , gå till utkastoch välj sedan meddelandet som du vill slutföra.