Klicka på ändra filter för att titta på dina filter, Välj utkastoch välj sedan meddelandet som du vill slutföra.

Klicka på , gå till utkastoch välj sedan meddelandet som du vill slutföra.

Klicka på , gå till utkastoch välj sedan meddelandet som du vill slutföra.