Dela video i ett Webex Meeting


Den här artikeln gäller för WBS40.6.x och tidigare webbplatser. Om du har en senare Webex-version lär du dig att dela rörelse- och videoinnehåll här.

För att optimera rörelse och video krävs Cisco Webex videoplattformsversion 2.0. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings för mer information om vilken version duanvänder. Funktionen kräver också att dina webbplatsinställningar tillåter anslutning till möten från videosystem. Om du inte ser optimeringsmenyn kontaktar du systemadministratören.

1

Gå till Dela innehåll och välj Optimera för text och bilder eller Optimera för rörelse ochDela innehållvideo.

Optimera för text- och bild listruta.

 

Om du delar din skärm eller ett program för att spela upp en video eller animering väljer du Optimera för rörelse ochvideo. Uppspelningen av video är smidigare på grund av den högre bildhastigheten. Om du inte optimerar för rörelse och video optimerar Webex ditt innehåll för text och bilder.

2

Om du har valt Optimera för rörelse och video och ditt innehåll innehåller ljud markerar du kryssrutan Dela ditt datorljud.

Kryss rutan Dela ditt datorljud

Vi rekommenderar det här alternativet om du delar en video eller animering som har ljud. Alla kan höra vad du delar under Webex-ljud, oavsett om de deltar via en telefon, VoIP eller ett videosystem.


 

Stereoljud spelas upp som mono.

Mac-användare: Första gången du väljer att dela ditt datorljud uppmanas du av Webex att installera ljuddrivrutiner.

Installera meddelande om ljuddrivrutiner.

Välj Installera och följ anvisningarna på skärmen eller välj Avbryt .

3

Välj det innehåll som du vill dela.


Du kan ändra dina optimeringsinställningar när du delar innehåll. Välj Dela högst upp på skärmen och välj sedan Dela innehåll.

Dela innehåll

En Cisco Webex videoenhet som är ansluten med en HDMI-kabel kan automatiskt upptäcka och anpassa sig efter innehåll med höga rörelsenivåer.

Optimeringsalternativen är endast tillgängliga i Chrome-webbläsaren.

1

Gå till Dela innehåll och välj sedan Optimera för text och bilder eller Optimera för rörelseDela innehåll. och video.

2

Välj Skärm.

3

Om du har valt Optimera för rörelse och video och ditt innehåll innehåller ljud markerar du kryssrutan Dela ditt datorljud.

Kryssrutan Dela ditt datorljud visas endast om du väljer att dela hela skärmen eller en Chrome-flik. Vi rekommenderar det här alternativet om du delar en video eller animering som har ljud. Alla kan höra vad du delar under Webex-ljud, oavsett om de deltar via en telefon, VoIP eller ett videosystem.


 

Stereoljud spelas upp som mono.

Mac-användare: Första gången du väljer att dela ditt datorljud uppmanas du av Webex att installera ljuddrivrutiner.

Installera meddelande om ljuddrivrutiner.

Välj Installera och följ anvisningarna på skärmen eller välj Avbryt .

4

Välj det innehåll som du vill dela och välj sedan Dela.