DTMF-kontroller är endast tillgängliga i möten i personliga rum på WBS-39.6 och senare webbplatser för deltagare som deltar via telefon.


Alla DTMF-kontroller är endast tillgängliga när du startar ditt personliga mötesrum från din telefon. Du kan endast använda * 6 för att stänga av och slå på ljudet om du startar mötet från Webex skriv bord eller mobilapp och använder Ring mig eller ring in för att ansluta till din telefon.

Värd

Deltagare

Kommando

Tangentkombination

X

X

* 0 för teknisk support (om CCA-SP är aktiverat)

*0

X

Lås eller lås upp mötet

*5

X

X

Stänga av eller slå på ditt ljud

*6

X

X

Spela deltagaren räkna

*#

X

X

Spela upp Hjälp-menyn

**

X

Stäng av ljudet för alla

##

X

Slå på ljudet för alla

99

X

Höj handen

* 3