På WBS-39.6 och senare webbplatser är DTMF-kontrollerna endast tillgängliga i möten i personliga rum för Mötes deltagare som deltar via sin telefon.


Om en värd deltar i mötet via telefon har de alla DTMF-kommandon tillgängliga. Men om en värd deltar från Mötes klienten och väljer telefon för sina ljud alternativ kommer de endast att ha deltagarnas DTMF-kommandon tillgängliga.

Värd

Deltagare

Kommando

Tangentkombination

X

X

Få teknisk support (om CCA-SP är aktiverat)

*0

X

Lås eller lås upp mötet

*5

X

X

Stäng av ljudet och slå på ljudet själv

*6

X

X

Spela upp ett deltagar antal

*#

X

X

Spela upp Hjälp-menyn

**

X

Stäng av ljudet för alla

##

X

Slå på ljudet för alla

99