Om du behöver ta bort en Mötes deltagare från en privat möte när sessionen har startat, måste du ta bort Mötes deltagaren.

Privata-möten är tillgängliga på platserna WBS 40.9 och senare. Se hitta ditt Cisco Webex Meetingss versions nummer för att ta reda på vilken version av Webex Meetings som du använder.

1

Om den privata Mötes tilldelningen dialogruta inte redan är öppen, klickar du på privata möten för att öppna den.

Privata Mötes knapp

 

Endast en värd eller värd kan låta privata Mötes tilldelning dialogruta öppna samtidigt.

2

Leta upp och mus pekaren över den Mötes deltagare som du vill ta bort i listan över privata möten och klicka sedan på ta bort.

Ta bort knapp

1

Tryck på fler alternativ > privata möte.


 

Om knappen privata session inte är tillgänglig redigerar någon annan privata-sessionerna. Fråga värd eller värd om de gör ändringar.

2

Knacka på den Mötes deltagare som du vill ta bort i listan över privata möten och tryck sedan på ta bort.

Ta bort