1

Om de privata Mötes tilldelningarna dialogruta inte redan är öppna, klickar du på privata möten för att öppna den.

Privata Mötes knapp

 

Endast en värd eller värd kan låta privata Mötes tilldelning dialogruta öppna samtidigt.

2

I listan över privata-möten letar du upp och hovrar över den deltagare som du vill flytta eller byta ut.

3

Gör något av följande:

 • Klicka på Flytta till för att flytta deltagaren till en annan privat möte och välj sedan privat möte.
  Flytta till

  Klicka på ny privat möte om du vill flytta deltagaren till en ny privat möte .

 • Klicka på Exchange för att växla deltagare till en deltagare i ett annat rum och välj sedan deltagaren.
  Exchange

Om du flyttar en deltagare efter att privata-sessionerna har startat kommer deltagaren att se det här meddelandet:

Du flyttar meddelandet

1

Tryck på fler alternativ > privata möte.


 

Om knappen privata session inte är tillgänglig redigerar någon annan privata-sessionerna. Fråga värd eller värd om de gör ändringar.

2

Knacka på den deltagare som du vill flytta eller byta ut i listan över privata möten.

3

Gör något av följande:

 • Tryck på Flytta till för att flytta deltagaren till en annan privat möte och knacka sedan på privat möte.
  Flytta till

  För att flytta deltagaren till en ny privat möte knacka på ny session.

 • Tryck på utbyte för att växla deltagare till en deltagare i ett annat rum och knacka sedan på deltagaren.
  Exchange